Glutaminsyre

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Relaterte tillegg

1,3-butadien (C₄H₆)

Den enkleste konjugerte dienen.

Oljesyre (cis-oktadec-9-ensyre) (C₁₇H₃₃COOH)

En umettet monokarboksylsyre. Molekylet har dobbeltbinding i cis-konfigurasjon.

Bleking av rose med klorgass

I dette eksperimentet fjerner vi rosens farge ved hjelp av klorgass.

Alanin (C₃H₇NO₂)

En ikke-polar aminosyre. L- og D-molekyler er speilbilder av hverandre.

Metan (CH₄)

Det første elementet i den homologe serien av alkaner.

Pent-1-en (C₅H₁₀)

En væske med en karakteristisk ubehagelig lukt og et lavt kokepunkt.

Added to your cart.