Fyr

Fyr blir brukt som navigeringshjelp i kystnære farvann.

Relaterte tillegg

Stephensons - The Rocket (1829)

Den engelske ingeniøren George Stephensons lokomotiv ble bygget for en konkurranse for...

Sikkerhetsutstyr for sykler

Veitrafikkloven inneholder en rekke regler som angår sikkerhetsutstyr for sykler.

Søppelbiler

Søppelbiler spiller en viktig rolle for dagliglivet i byer og tettsteder.

Boeing 747 (1969)

Jumbojet er et av de mest kjente flyene.

Elektrisk bil

Tesla Model S er en av de første kommersielt tilgjengelige elektriske bilene.

Ubemannede luftfartøyer (UAV)

Utvalget av applikasjoner av ubemannede luftfartøyer («droner») fortsetter å vokse.

Buss

Busser spiller en viktig rolle i offentlig transport.

Zeppeliner, LZ 17 Sachsen (1913)

En zeppeliner er et styrbart luftskip med et solid rammeverk i metall.

Added to your cart.