Fulleren (C₆₀)

Et krystallinsk allotrop av karbon som ble oppdaget på slutten av 1980-tallet.

Relaterte tillegg

Acetaldehyd (etanal) (CH₃CHO)

En aldehyd som er et viktig råmateriale og mellomprodukt i industrien.

Leucin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

Karbamid (urea) (CO(NH₂)₂)

En organisk forbindelse i urinen hos pattedyr, som brukes til produksjon av gjødsel som...

Cystein

En aminosyre som inneholder svovel, en av aminosyrene som utgjør proteiner.

Butan (C₄H₁₀)

Det fjerde elementet i den homologe serien av alkaner.

Oljemolekyl

Triglyserider som inneholder umettede fettsyrer er flytende ved romtemperatur.

Oljesyre (cis-oktadec-9-ensyre) (C₁₇H₃₃COOH)

En umettet monokarboksylsyre. Molekylet har dobbeltbinding i cis-konfigurasjon.

Added to your cart.