Frø og spiring

Frø og spiring

Tofrøbladede planter har to kimblad, mens enfrøbladede bare har ett.

Biologi

Nøkkelord

spiring, bønne, mais plante, monocot, tofrøbladede planter, enfrøbladede, kjerne, seedet frakk, plumule, radicle, embryo, endosperm, blad, mais øret, plante, angiosperm, biologi

Relaterte elementer

Scener

Frø

 • bønne
 • mais
 • (tofrøbladet)
 • (enfrøbladet)

Anatomi

 • frøskall
 • skudd - Det utvikler seg til stilken og bladene.
 • kimrot - Den utvikler seg til et rotsystem.
 • groe - Den utvikler seg til en plante.
 • kimblad - Frøene hos enfrøbladede planter har kun ett av disse. Dets funksjon er å transportere næringsstoffer fra frøhviten til groen.
 • kimblad - Frøene hos tofrøbladede planter har to av disse. Deres funksjon er å lagre næringsstoffer som er nødvendige for groens utvikling.
 • frøhvite (endosperm) - Den lagrer næringsstoffer som er nødvendige for groens utvikling.

Spiring

 • bønnefrø
 • maisfrø
 • (tofrøbladet)
 • (enfrøbladet)
 • opptak av vann - Før spiringen begynner absorberer frøene vann, noe som gjør at volumet øker. Groen begynner å utvikle seg i frøet.
 • kimrot - Den gjør at frøplanten sitter stødig i jorden. Den utvikler seg til plantens røtter.
 • skudd - Det utvikler seg til stilken og bladene.
 • kimblad
 • blad - De har fotosyntese med kloroplast.

Animasjon

 • frøskall
 • skudd - Det utvikler seg til stilken og bladene.
 • kimrot - Den utvikler seg til et rotsystem.
 • groe - Den utvikler seg til en plante.
 • kimblad - Frøene hos enfrøbladede planter har kun ett av disse. Dets funksjon er å transportere næringsstoffer fra frøhviten til groen.
 • kimblad - Frøene hos tofrøbladede planter har to av disse. Deres funksjon er å lagre næringsstoffer som er nødvendige for groens utvikling.
 • frøhvite (endosperm) - Den lagrer næringsstoffer som er nødvendige for groens utvikling.

Forteller

Dekkfrøede planter kan deles inn i enfrøbladede og tofrøbladede planter, avhengig av hvor mange kimblader de har.

Bønnefrø har 2 kimblad som inneholder frøets lagrede næring.

Groen utvikles mellom kimbladene. Hovedelen er skuddet og kimroten. Kimroten utvikler seg til å bli roten i den nye planten mens skuddet utvikler seg til stilk og blad.

Mais er en enfrøbladet plante, det vil si at frøene dens inneholder kun ett kimblad. Dette har som funksjon å transportere næringsstoffer fra frøhviten til groen. Frøhviten lagrer næringen som er nødvendig for at groen skal utvikle seg. Hos mais består næringen av stivelse. Vi kan enkelt finne groen i maisfrøet med skuddet og kimroten.

Under spiring vil frøet absorbere vann og vokse. Deretter åpner skallet seg og kimroten begynner å utvikle seg til rot. Hos tofrøbladede planter presser det spirende skuddet kimbladene over jordflaten, mens hos enfrøbladede planter vil kimbladet forbli under jorden.

Relaterte elementer

Bladets oppbygning

Denne animasjonen viser de vanligste bladtypene og forskjellen mellom enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Blomst

Animasjonene viser strukturen av en typisk blomst.

Blomstene hos dekkfrøede planter

Animasjonen viser de dekkfrøede plantenes ulike typer blomster.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Edible nightshades

Many of the most important food crops we consume belong to the family of nightshades.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Hestekastanje

Denne animasjonen demonstrerer hvordan hestekastanjen forandres gjennom årstidene.

Løkplanter

Denne animasjonen demonstrerer anatomien i tulipaner, påskeliljer og snøklokker.

Mais

En av de viktigste enfrøbladede avlingene.

Mammuttre

Mammuttrær er verdens største levende organismer ved masse.

Pollen

Pollen befrukter eggene på planter. Pollenkorn kommer i mange former og størrelser karakteristisk for arten.

Sammenligning av ekte frukt og falsk-frukt

Frøgjemmeren hos ekte frukt utvikles fra fruktbladet, mens frøgjemmeren hos falsk-frukt utvikles også fra andre deler av blomsten.

Sammenlikning av enfrøbladede og tofrøbladede planter

De to gruppene av blomsterplanter er enfrøbladede og tofrøbladede planter.

Sommereik

Denne animasjonen viser hvordan trær forandrer seg gjennom årstidene, demonstrert med sommereiken som eksempel.

Vegetative planteorganer

Disse organene er vesentlige for overlevelse og utviklingen av planter.

Mose og bregners livssyklus

Denne animasjonen sammenlikner livssyklusen til mose og bregner, og hjelper oss til å generelt forstå planters livssyklus.

Added to your cart.