Fotosyntese (grunnleggende)

Fotosyntese (grunnleggende)

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Biologi

Nøkkelord

fotosyntese, kloroplast, solenergi, oksygen-produksjon, katabolsk prosess, Karbonfiksering, autotróf, fotosyntesepigmenter, blad, lett, syklus, solskinn, atmosfæriske gasser, karbondioksid, vann, oksygen, druesukker, glukose, stomi, plante, biologi, biokjemi

Relaterte elementer

Scener

Prinsippet med fotosyntese

 • CO₂ - Det er et uorganisk molekyl som planter produserer et organisk molekyl fra; sukker. Planter er autotrofe organismer; de er i stand til å omgjøre uorganiske stoffer til organiske stoffer. Heterotrofe organismer, som dyr og sopp, er ikke i stand til dette.
 • O₂ - Det frigjøres som et biprodukt under fotosyntese. På jorden produseres oksygenet som heterotrofe organismer trenger ved fotosyntese.
 • lys - Dets partikler kalles fotoner. Planter bruker energien fra fotoner til å produsere organisk sukker fra uorganisk CO₂.
 • C₆H₁₂O₆ - Glukose (også kjent som dekstrose). Planter produserer det fra karbondioksid, ved hjelp av lysenergi.
 • H₂O - Plantene absorberer vann fra jorden. Under fotosyntese splittes molekylene til oksygen, protoner (H⁺) og elektroner (e⁻).

Bladets oppbygning

 • ledningsvev: Xylem - Det transporterer vann og mineralsalter. Under fotosyntese splittes vannmolekyler til oksygen, protoner (H⁺) og elektroner (e⁻).
 • ledningsvev: Floem - Det transporterer organiske materialer oppløst i vann. Sukker som produseres under fotosyntesen transporteres av floem til andre deler av planten.
 • spalteåpning - CO₂, som er nødvendig for fotosyntesen i grunnvevet, kommer inn i bladet gjennom spalteåpningen. Oksygenet som produseres frigjøres også gjennom denne. Planter kan lukke disse åpningene for å unngå å tørke ut grunnet fordampning.
 • grunnvev - Dets celler inneholder et stort antall kloroplaster. Det er i kloroplastene fotosyntesen finner sted. Det øverste laget består av celler som er pakket tett inntil hverandre, mens det nederste laget har en svampaktig struktur.
 • epidermis - Den består av ett lag med celler. Cellene (med unntak av celler i spalteåpningen) inneholder ikke kloroplaster. Dens formål er å beskytte planten og opprettholde kontakt med miljøet gjennom spalteåpningen.

Fotosyntese

 • ledningsvev: Xylem - Det transporterer vann og mineralsalter. Under fotosyntese splittes vannmolekyler til oksygen, protoner (H⁺) og elektroner (e⁻).
 • ledningsvev: Floem - Det transporterer organiske materialer oppløst i vann. Sukker som produseres under fotosyntesen transporteres av floem til andre deler av planten.
 • spalteåpning - CO₂, som er nødvendig for fotosyntesen i grunnvevet, kommer inn i bladet gjennom spalteåpningen. Oksygenet som produseres frigjøres også gjennom denne. Planter kan lukke disse åpningene for å unngå å tørke ut grunnet fordampning.
 • mesofyllcelle - Den inneholder et stort antall kloroplaster. Det er i kloroplastene fotosyntesen finner sted.
 • CO₂ - Det er et uorganisk molekyl som planter produserer et organisk molekyl fra; sukker. Planter er autotrofe organismer; de er i stand til å omgjøre uorganiske stoffer til organiske stoffer. Heterotrofe organismer, som dyr og sopp, er ikke i stand til dette.
 • O₂ - Det frigjøres som et biprodukt under fotosyntese. På jorden produseres oksygenet som heterotrofe organismer trenger ved fotosyntese.
 • lys - Dets partikler kalles fotoner. Planter bruker energien fra fotoner til å produsere organisk sukker fra uorganisk CO₂.
 • C₆H₁₂O₆ - Glukose (også kjent som dekstrose). Planter produserer det fra karbondioksid, ved hjelp av lysenergi.
 • H₂O - Plantene absorberer vann fra jorden. Under fotosyntese splittes molekylene til oksygen, protoner (H⁺) og elektroner (e⁻).

Celle

 • Golgiapparatet - Det spiller en viktig rolle for behandling av proteiner.
 • endoplasmatisk retikulum - Et komplekst, sammenhengende nettverk av membranvesikler inne i cellen. Det spiller en viktig rolle for proteinsyntese, behandling av protein, lipidsyntese og nedbrytning av enkelte stoffer.
 • vesikkel - Stoffer i cellen transporteres innpakket i membranbobler (vesikler). Lysosomer er en type vesikkel hvor visse stoffer fordøyes og avfall brytes ned.
 • cytoplasma
 • vakuol - En boble inne i en celle, fylt med cellesaft. Vakuol er viktig for å opprettholde et internt hydrostatisk trykk, eller turgor, i cellen, samt for å lagre mineraler og fjerne avfall.
 • kloroplast - Det er her fotosyntesen foregår: planten bruker solenergi for å produsere sukker fra karbondioksid.
 • cellevegg - Den består av cellulose og har som formål å beskytte cellen, opprettholde dens form og holde plantens vev fast.
 • nukleus - Den består av kromatin, en kombinasjon av DNA og proteiner. Cellene hos dyr, planter og sopp er eukaryoter, det vil si at de har nuklei (kjerner). Prokaryote celler (bakterier) har ikke nuklei, deres DNA ligger i cytoplasmaet.
 • cellemembran - En lipidmembran som omslutter cellen.
 • cytoskjelett - Det spiller en viktig rolle for vesiklenes og organellenes plassering og bevegelse. Det gir også dyreceller – som ikke har cellevegger – sin struktur og form.
 • mitokondrie - Cellenes energikilde: den produserer ATP ved å bryte ned organiske molekyler. ATP er det molekylet som overfører energi mellom celler.

Animasjon

 • CO₂ - Det er et uorganisk molekyl som planter produserer et organisk molekyl fra; sukker. Planter er autotrofe organismer; de er i stand til å omgjøre uorganiske stoffer til organiske stoffer. Heterotrofe organismer, som dyr og sopp, er ikke i stand til dette.
 • O₂ - Det frigjøres som et biprodukt under fotosyntese. På jorden produseres oksygenet som heterotrofe organismer trenger ved fotosyntese.
 • lys - Dets partikler kalles fotoner. Planter bruker energien fra fotoner til å produsere organisk sukker fra uorganisk CO₂.
 • C₆H₁₂O₆ - Glukose (også kjent som dekstrose). Planter produserer det fra karbondioksid, ved hjelp av lysenergi.
 • H₂O - Plantene absorberer vann fra jorden. Under fotosyntese splittes molekylene til oksygen, protoner (H⁺) og elektroner (e⁻).
 • ledningsvev: Xylem - Det transporterer vann og mineralsalter. Under fotosyntese splittes vannmolekyler til oksygen, protoner (H⁺) og elektroner (e⁻).
 • ledningsvev: Floem - Det transporterer organiske materialer oppløst i vann. Sukker som produseres under fotosyntesen transporteres av floem til andre deler av planten.
 • spalteåpning - CO₂, som er nødvendig for fotosyntesen i grunnvevet, kommer inn i bladet gjennom spalteåpningen. Oksygenet som produseres frigjøres også gjennom denne. Planter kan lukke disse åpningene for å unngå å tørke ut grunnet fordampning.
 • grunnvev - Dets celler inneholder et stort antall kloroplaster. Det er i kloroplastene fotosyntesen finner sted. Det øverste laget består av celler som er pakket tett inntil hverandre, mens det nederste laget har en svampaktig struktur.
 • epidermis - Den består av ett lag med celler. Cellene (med unntak av celler i spalteåpningen) inneholder ikke kloroplaster. Dens formål er å beskytte planten og opprettholde kontakt med miljøet gjennom spalteåpningen.
 • ledningsvev: Xylem - Det transporterer vann og mineralsalter. Under fotosyntese splittes vannmolekyler til oksygen, protoner (H⁺) og elektroner (e⁻).
 • ledningsvev: Floem - Det transporterer organiske materialer oppløst i vann. Sukker som produseres under fotosyntesen transporteres av floem til andre deler av planten.
 • spalteåpning - CO₂, som er nødvendig for fotosyntesen i grunnvevet, kommer inn i bladet gjennom spalteåpningen. Oksygenet som produseres frigjøres også gjennom denne. Planter kan lukke disse åpningene for å unngå å tørke ut grunnet fordampning.
 • mesofyllcelle - Den inneholder et stort antall kloroplaster. Det er i kloroplastene fotosyntesen finner sted.
 • CO₂ - Det er et uorganisk molekyl som planter produserer et organisk molekyl fra; sukker. Planter er autotrofe organismer; de er i stand til å omgjøre uorganiske stoffer til organiske stoffer. Heterotrofe organismer, som dyr og sopp, er ikke i stand til dette.
 • O₂ - Det frigjøres som et biprodukt under fotosyntese. På jorden produseres oksygenet som heterotrofe organismer trenger ved fotosyntese.
 • lys - Dets partikler kalles fotoner. Planter bruker energien fra fotoner til å produsere organisk sukker fra uorganisk CO₂.
 • C₆H₁₂O₆ - Glukose (også kjent som dekstrose). Planter produserer det fra karbondioksid, ved hjelp av lysenergi.
 • H₂O - Plantene absorberer vann fra jorden. Under fotosyntese splittes molekylene til oksygen, protoner (H⁺) og elektroner (e⁻).

Forteller

Under fotosyntese produserer planter organisk materiale, glukose, fra uorganisk materiale, karbondioksid, ved hjelp av lysenergi. Oksygen dannes også i denne prosessen.

Fotosyntese finner sted i de grønne delene av plantene, det vil si, i bladene og ofte i den myke stammen. Plantenes grønne farge kommer av den store mengden kloroplast i grunnvevets celler. Det er i kloroplastene fotosyntesen foregår.

Den nødvendige karbondioksiden kommer inn i bladene gjennom spalteåpninger; vann fraktes av margen i ledningsvevet. Sukkeret som produseres blir deretter transportert til resten av planten av barken i ledningsvevet, og oksygen spres ut i atmosfæren gjennom spalteåpningene. En del av oksygenet blir igjen i planten, derimot, og brukes i dekomponeringsprosesser, og karbondioksid blir ikke samlet bare fra omgivelsene, men blir også produsert i plantenes fordøyelsesprosess.

Planter er autotrofe organismer; det vil si at de kan konvertere uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker. Deretter konverterer de sukkeret til andre organiske substanser. Planteetende dyr tilfredsstiller behovet sitt for organiske substanser gjennom å spise planter, mens kjøttetere spiser andre dyr av samme grunn. Derfor er planter produsentene i næringskjeden.

Relaterte elementer

Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer lysenergi, og spiller derfor en nøkkelrolle i fotosyntesen.

Vann (H₂O)

Vann er en meget stabil forbindelse av hydrogen og oksygen, vital for alle kjente former for liv. I naturen forekommer det i flytende, fast og gassformet...

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Alfa-D-glukose (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukose er en av stereoisomerene til glukoser, spesielt D-glukoser.

Blomst

Animasjonene viser strukturen av en typisk blomst.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Hestekastanje

Denne animasjonen demonstrerer hvordan hestekastanjen forandres gjennom årstidene.

Karbondioksid (CO₂) (viderekommen)

Fargeløs, luktfri, tyngre-enn-luft gass. Nødvendig for plantenes fotosyntese.

Løkplanter

Denne animasjonen demonstrerer anatomien i tulipaner, påskeliljer og snøklokker.

Oksygen (O₂) (viderekommen)

En fargeløs, luktfri gass, en viktig bestanddel av atmosfæren, uunnværlig for å opprettholde liv på jorda.

Oksygenets kretsløp

Oksygenets kretsløp beskriver oksygenets bevegelse i sine tre viktigste reservoarer.

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom cellemembraner.

Added to your cart.