Fosforsyre (H₃PO₄)

Fosforsyre (H₃PO₄)

Det blir brukt som et tilsetningsstoff i mat, samt som kalk- og rustfjerner.

Kjemi

Nøkkelord

fosforsyre, syre, surhet, trivalent syre, brus, fosfater, skala fjerning, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Fosforsyre H₃PO₄

Informasjon

Molar masse: 94.97 g/mol

Smeltepunkt: 42.35 °C

Kokepunkt: 158 °C

Tetthet: 1.685 g/cm³

Egenskaper

Fosforsyre (eller ortofosforsyre) er et fargeløst, luktfritt, fast stoff. Den er en vannløselig, hygroskopisk forbindelse og en syre av middels styrke; det vil si at i en vannholdig oppløsning inneholder den færre hydroniumioner enn en vannholdig oppløsning av svovelsyre med samme konsentrasjon. Fosforsyre reagerer med alkalier; saltene som dannes under reaksjonen kalles fosfater. Fosforsyre danner estere med organiske forbindelser, og den er en bestanddel av nukleinsyrer.

Forekomst og fremstilling

Fosforsyre forekommer som oftest naturlig i form av fosforitt og apatitt. Fosforsyre dannes ved reaksjonen mellom vann og fosfor-penta-oksid som produseres ved forbrenning av fosfor.

Bruk

I industrien brukes fosforsyre som smakstilsetning til drinker, samt til å behandle metaller. I husstander brukes fosforsyre blant annet til å fjerne kalk og rust.

Kalottmodell

Forteller

Relaterte elementer

Fosfation (PO₄³⁻)

Et sammensatt ion formet når et fosforsyremolekyl frigjør et proton.

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Hvit fosfor (P₄)

En av de allotropiske formene til fosfor.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Fosforpentoksyd (P₂O₅)

En forbindelse dannet som hvit røyk ved forbrenning av fosfor.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig i anabole prosesser, begge fungerer som hydrogenbærere.

Rød fosfor

En av de allotropiske formene til fosfor.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyre, ribose, og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin og guanin).

Fosfortriklorid (PCl₃)

Fargeløs væske som avgir røyk i fuktig luft.

Added to your cart.