Fosfation (PO₄³⁻)

Fosfation (PO₄³⁻)

Et sammensatt ion formet når et fosforsyremolekyl frigjør et proton.

Kjemi

Nøkkelord

fosfat, sure rester ion, anion, ion, sammensatte ion, fosforsyre, fosfater, trinatriumfosfat, superfosfat, RNA, DNA, Uorganisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Fosfation PO₄³⁻

Informasjon

Molar masse: 94,9 g/mol

Form: regulært tetraeder

Bindingsvinkel: 109,5°

Egenskaper

Fosfationer bærer en formell ladning på -3 og er bundet av konvalente bindinger. Pi-bindingene i ionet delokaliserte. Det danner salter med metall- og ammonium-ioner. Bare ammonium- og alkalimetallfosfater oppløses godt i vann.

Forekomst og produksjon

Fosfationet er formet fra fosforsyre gjennom dissosiasjonen av tre protoner. Det forekommer i jorden og i enkelte mineraler.

Bruk

Det er et viktig komponent i gjødsel. Manufaktureringsprosessen av superfosfat består av å gjøre trikalsiumfosfat oppløselig ved å tilsette svovelsyre og deretter tilsette gipspulver. Trinatriumfosfat brukes til å bløtgjøre vann.

Kalottmodell

Forteller

Relaterte elementer

Fosforsyre (H₃PO₄)

Det blir brukt som et tilsetningsstoff i mat, samt som kalk- og rustfjerner.

Hvit fosfor (P₄)

En av de allotropiske formene til fosfor.

Rød fosfor

En av de allotropiske formene til fosfor.

2-deoksy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

En komponent av DNA, den inneholder én hydroksylgruppe mindre enn β-D-ribose.

Fosforpentoksyd (P₂O₅)

En forbindelse dannet som hvit røyk ved forbrenning av fosfor.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Et krystallinsk stoff som finnes i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Fosforets kretsløp

Fosforets kretsløp beskriver stoffets bevegelse gjennom litosfæren, hydrosfæren og biosfæren.

Fosfortriklorid (PCl₃)

Fargeløs væske som avgir røyk i fuktig luft.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig i anabole prosesser, begge fungerer som hydrogenbærere.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyre, ribose, og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin og guanin).

Permanganation (MnO₄⁻)

Kaliumpermanganat brukes som et desinfeksjonsmiddel.

Added to your cart.