Folding (middels)

Folding (middels)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Geografi

Nøkkelord

folding, brette, synklinal, fold fjellet, fjellformasjonen, vertikal fold, veltet foldet, liggende fold, tektonisk plate, rock lag, trykkraft, stein, fjell, natur, geografi

Relaterte elementer

Scener

Folding

Når mer eller mindre smeltet stein påvirkes av laterale kompresjonskrefter, presses steinlagene oppover og danner folder.
Noen ganger vil kompresjonskreftene være like store. Når dette skjer dannes symmetriske folder, også kalt vertikale folder. Når kompresjonen er sterkereden ene siden dannes en asymmetrisk eller overbikket fold. Jo større forskjellen er, desto mer horisontal blir folden.
Når folder oppstår i en kjede, blir foldefjell skapt.

Definisjon av begreper:

Folding: en geologisk prosess hvor laterale kompresjonskrefter forårsaker folder i jordskorpen, noe som resulterer i foldede strukturer.

Fold: basisenheten fra foldeprosessen.

Foldefjell: fjell som er dannet etter folding av tidlige steinlag. Under fjellkjedefoldingen ble materialene presset til folder.

Symmetrisk fold

Asymmetrisk fold

Overbikket fold

Animasjon

Forteller

Laterale kompresjonskrefter som påvirker fleksible bergarter gjør at steinlagene beveger seg oppover eller nedover, slik at de danner antiklinaler eller synklinaler.

Noen ganger vil kompresjonskreftene være like store. Når dette skjer dannes symmetriske folder, også kalt vertikale folder.

Når kompresjonen er sterkereden ene siden dannes asymmetriske folder. Aksen hos asymmetriske folder lener seg i en liten vinkel i forhold til den vertikale.

Når en av de laterale kreftene er mye større enn den andre blir vinkelen også større, og overbikkede folder dannes.

Relaterte elementer

Folding (avansert)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Folding (grunnleggende)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Forkastning (grunnleggende)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg vertikalt langs frakturene.

Forkastning (middels)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg vertikalt langs frakturene.

Geysir

En geysir er en varm kilde som karakteriseres ved periodiske utbrudd av vann og damp.

Isbre (viderekommen)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Istid

Den siste istid sluttet for ca 13 000 år siden.

Jordens struktur (middels)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Jordens topografi

Animasjonen presenterer jordens største fjell, vidder, elver, innsjøer og ørkener.

Jordskjelv

Jordskjelv er ett av verdens mest ødeleggende naturfenomen.

Kart over havbunnen

Grensene mellom tektoniske plater kan sees på havbunnen.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordas kontinenter har vært i konstant bevegelse i løpet av planetens historie.

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Topographic map of Hungary

This animation demonstrates the geographical regions of Hungary.

Vulkansk aktivitet

Animasjonen viser forskjellige typer vulkanutbrudd.

Added to your cart.