Folding (avansert)

Folding (avansert)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Geografi

Nøkkelord

folding, brette, synclines, antiklinal, synklinal, fold fjellet, fjellformasjonen, Platetektonikk, sedimentbassenget, sediment, tektonisk plate, trykkraft, stein, fjell, rock lag, natur, geografi

Relaterte elementer

Scener

Folding

 • symmetrisk fold
 • asymmetrisk fold
 • overbikket fold
 • skyveforkastet fold

I sedimentære bassenger finnes det flere ulike lag med sedimenter. Disse sedimentene er fleksible på grunn av det store vanninnholdet, og det finnes en stor mengde vann over dem.
Hvis dette sedimentære bassenget er på grensen mellom konvergerende tektoniske plater, kan laterale kompresjonskrefter påvirke det fra motsatte retninger og klemme sammen disse steinlagene.
Slik oppstår folder, som består av konvekse antiklinaler og konkave synklinaler.
De motstående kreftene har imidlertid sjeldent like store krefter. Når kompresjonen er sterkereden ene siden vil antiklinalene (topper) og synklinalene (daler) bli asymmetriske, og antiklinalene begynner å “lene” seg over synklinalene.
Når kompresjonskraften blir sterkere, kan den gjøre at antiklinalene blir veltet over. Disse kalles overbikkede folder. Opprettholdt press skyver overbikkede folder videre over synklinalene. Disse kalles skyveforkastede folder.
Når folder oppstår i en kjede, blir foldefjell skapt.

Definisjon av begreper:

Folding: en geologisk prosess hvor laterale kompresjonskrefter forårsaker folder i jordskorpen, noe som resulterer i foldede strukturer

Fold: basisenheten fra foldeprosessen

Foldefjell: fjell som hovedsakelig er dannet av effektene av geologisk folding.

Symmetrisk fold

 • lagdelte bergarter
 • laterale kompresjonskrefter

Asymmetrisk fold

 • lagdelte bergarter
 • mindre lateral kompresjonskraft
 • større lateral kompresjonskraft

Overbikket fold

 • lagdelte bergarter
 • mindre lateral kompresjonskraft
 • større lateral kompresjonskraft

Skyveforkastet fold

 • lagdelte bergarter
 • mindre lateral kompresjonskraft
 • større lateral kompresjonskraft

Animasjon

 • laterale kompresjonskrefter
 • mindre lateral kompresjonskraft
 • større lateral kompresjonskraft
 • mindre lateral kompresjonskraft
 • større lateral kompresjonskraft
 • mindre lateral kompresjonskraft
 • større lateral kompresjonskraft
 • symmetrisk fold
 • asymmetrisk fold
 • overbikket fold
 • skyveforkastet fold

Forteller

Laterale kompresjonskrefter som påvirker fleksible bergarter gjør at steinlagene beveger seg oppover eller nedover, slik at de danner antiklinaler eller synklinaler.

Noen ganger vil kompresjonskreftene være like store. Når dette skjer dannes symmetriske folder, også kalt vertikale folder.

Når kompresjonen er sterkereden ene siden dannes asymmetriske folder. Aksen hos asymmetriske folder lener seg i en liten vinkel i forhold til den vertikale.

Når en av de laterale kreftene er mye større enn den andre blir vinkelen også større, og overbikkede folder dannes.

Når en av de laterale kreftene er så mye større at steinlagene blir brutt og det ene glir over det andre, dannes skyveforkastede folder. Disse skyveforkastede foldene kan nå en bredde på rundt hundre kilometer.

Alpene og Karpatene er fjell som ble dannet ved foldeprosesser.

Relaterte elementer

Folding (grunnleggende)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Folding (middels)

Laterale kompresjonskrefter gjør at folder kan oppstå i bergarter. Foldefjell dannes på denne måten.

Forkastning (grunnleggende)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg vertikalt langs frakturene.

Forkastning (middels)

Vertikale krefter kan bryte lag med bergarter til forkastningsblokker, som forskyver seg vertikalt langs frakturene.

Isbre (viderekommen)

En isbre er en stor mengde is som formes av snø og er i konstant, langsom bevegelse.

Jordskjelv

Jordskjelv er ett av verdens mest ødeleggende naturfenomen.

Kart over havbunnen

Grensene mellom tektoniske plater kan sees på havbunnen.

Tektoniske plater

Tektoniske plater kan bevege seg i forhold til hverandre.

Torsjonsvekter

En kraft kan måles ved å måle vridningen av tråden i en torsjonsvekt.

Tsunami

Tsunamibølger er svært høye bølger med enormt destruktiv kraft.

Added to your cart.