Flomsikring

Flomsikring

Jordvoller (diker) og sommer-diker langs elvebredden gir økt beskyttelse mot oversvømmelser og flomskader.

Geografi

Nøkkelord

diket, demning, forsvar, oversvømmelse, flom, tverrsnitt av en flomplain, hevet damme, elveleiet, geografi

Relaterte elementer

Scener

Kontrollert elveområde

Flomverk er bygget på begge sider av elven. Den viktigste delen av flomsikring er jordvollene (diker). Når elven flommer over, vil elveslettene mellom dikene oversvømmes. Dersom det ansees nødvendig, kan høyden på dikene økes ved en midlertidig oppbygging av sandsekker. Utenfor dikene ligger et flombeskyttet område som vanligvis ikke vil ansees å være truet av flom. Vannet som renner langs dikene samles i flomløp, noe som forhindrer vannet fra å sive innover det flombeskyttede området. Sommer-diker blir bygget for å kontrollere høyere vannstand og dermed holde elvevannet innenfor elvesletten.

Flomverk system

 • flomløp
 • dike
 • dike
 • elveslette
 • sommer-dike
 • overløp
 • elveleie
 • beskyttet elveslette

Tverrsnitt

 • flomløp
 • dike
 • dike
 • elveslette
 • sommer-dike
 • overløp
 • elveleie
 • beskyttet elveslette

Flom

 • hevet dike
 • oversvømmelse av grunnvann
 • flomløp
 • dike
 • dike
 • elveslette
 • sommer-dike
 • overløp
 • elveleie
 • beskyttet elveslette

Relaterte elementer

Terminologi innen fysisk geografi

Denne animasjonen demonstrerer de viktigste terrengkjennetegn, overflatevann og deres relevante symboler.

Vannkraftverk (Hooverdammen, USA)

Den enorme demningen bygget på Coloradoelven i USA ble oppkalt etter en tidligere amerikansk president.

Avsaltning av sjøvann

Avsaltingsprosessen produserer drikkevann fra sjøvann.

Drift av elvesluser

Elvesluser gjør elver med store nivåforskjeller trygge for båtliv.

Elver og landformer

Elver spiller en viktig rolle for utformingen av Jordens overflate: de forårsaker erosjon, bærer med seg og avsetter sedimenter.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Tidevannskraftverk

Tidevannskraftverk bruker den daglige endringen i vannivået til å produsere elektrisitet.

Tsunami

Tsunamibølger er svært høye bølger med enormt destruktiv kraft.

Underjordiske vannkilder

Grunnvann og markvann er ulike typer av underjordiske vannkilder.

Vannets kretsløp (grunnleggende)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Vannets kretsløp (middels)

Vannet på jorden er i kontinuerlig forandring. Vannets kretsløp omfatter prosesser som for eksempel fordampning, utfelling, smelting og frysing.

Vannforsyningssystem

Vannforsyningssystemet gir forbrukerne rent og trygt drikkevann.

Vannforurensning

Hovedkildene til vannforurensning er industri, jordbruk og urbane områder.

Added to your cart.