Fjærtyper

Fjærtyper

Animasjonen viser de viktigste fjærtypene og deres finstruktur.

Biologi

Nøkkelord

fjær, fjær typen, fjærdrakt, fugl fjær typen, fugl, ned fjær, Due, rachis, skovlforsynte fjær, uren fjær, Rectrix, konturfjær, snelle, isolasjon, nebb, avling, dyr, virveldyr, biologi

Relaterte elementer

Scener

Fjærtyper

 • dekkfjær - Fuglens ytterste fjær, som danner kroppskonturen og gjør den strømlinjeformet. De dekker de myke og varmeisolerende dunfjærene som ligger innenfor.
 • svingfjær (remex) - Deres funksjon er å gjøre fuglen flygedyktig. Klipper man av disse fjærene vil ikke fuglen være i stand til å fly.
 • svingfjær (rectrix) - Disse fjærene hjelper fuglen med å styre under flygning.
 • skjell - Føttene er dekket med dette.

Dunfjær

 • fjærpose - Den fester fjæren til fuglens hud. Den sitter festet i en fjærsekk.
 • fjærskaft - Forlengelse av fjærposen.

Dekkfjær

 • fjærpose - Den er festet til en fjærsekk i huden.
 • fjærskaft - Forlengelse av fjærposen.
 • fane - Små kroker gjør at den blir stiv og fast.

Svingfjær

 • fjærpose - Den fester fjæren til fuglens hud. Den sitter festet i en fjærsekk.
 • fjærskaft - Forlengelse av fjærposen.
 • fane - Små kroker gjør at den blir stiv og fast.

Fanens finstruktur

 • heftekrok - Små kroker ved fjærens bistråler, som sammenkobler langsgående fjærstråler og gjør fjæren stiv. Dekkfjær har denne typen kroker, mens dunfjærene mangler dem, derav den løse strukturen.
 • fjærskaft - Forlengelsen av fjærposen, som sitter fast i huden.
 • fjærstråle
 • bistråle

Duens anatomi

 • vinge - Fuglens forlemmer, som den bruker for å fly. Duenes gjennomsnittlige flygehastighet er rundt 30 km/t, men brevduer kan komme opp i det dobbelte.
 • nebb - Duer spiser hovedsakelig korn. Den øverste delen av nebbet inneholder jernpartikler, som trolig fungerer som et slags kompass og gjør at duene kan navigere. Dette er spesielt viktig for brevduer.
 • kro - En utvidelse av fuglens spiserør, hvor den mellomlagrer mat som er delvis fordøyd. Duer produserer kromelk fra maten som lagres her, som fungerer som næring for fugleungene.
 • bryst - Avansert brystmuskulatur som brukes under flygning og er forbundet med det utskytende brystbenet.
 • fot - 3 av de 4 tærne peker fremover.
 • stjert - Den består av halefjær. Den fungerer som et ror og hjelper fuglen med å styre og manøvrere under flygning.

Relaterte elementer

Dodo

Dodoen er en utdødd fugleart som levde på øya Mauritius. Den har blitt symbolet for utryddelse.

Husdyr

Denne animasjonen presenterer dyr som ofte holdes som husdyr, og de vanligste delene av kjøttet deres.

Isfugl

De karakteristiske fargene på isfuglen hjelper den med å fange sitt bytte.

Kaie

Kaieflokker finnes ofte i byer. Konrad Lorenz analyserte den komplekse sosiale oppførselen til disse dyrene.

Keiserpingvin

Pingviner er fugler som lever på Antarktis og er tilpasset kalde temperaturer, og kan svømme.

Rødnebbterne

Rødnebbternen er kjent for sin lange forflytningsdistanse: den flyr fra Arktis til Antarktis og tilbake igjen hvert år.

Sivhauk

Sivhauken er en rovfugl som finnes over nesten hele verden.

Stokkand

Denne animasjonen viser fuglenes anatomi med stokkanden som eksempel.

Svarttrost

Denne animasjonen viser fuglers bein og egg gjennom eksempelet av svarttrosten.

Tartarfalk

Tartarfalken er en stor rovfugl som er utbredt i Europa og Asia.

Urfugler

Urfugler viser trekk fra både fugler og reptiler. Den er sannsynligvis fuglenes stamfar.

Hudlagene

Huden er det myke ytterlaget av kroppen vår. Den har tre lag, kalt overhud (epidermis), lærhud (dermis) og underhud (hypodermis).

Added to your cart.