Euglena viridis

Euglena viridis

Encellet eukaryotealge som lever i ferskvann, i stand til å ta til seg næring autotrofisk og heterotrofisk.

Biologi

Nøkkelord

Euglena viridis, encellede, mixotrophic, kloroplast, cytostome, flagell, kontraktile vacuole, øyeflekk, encellede eukaryote, fordøyelses vacuole, Euglenozoa, fotosyntese, dyr, biologi

Relaterte elementer

Amoeba proteus

Utbredte og heterotrofe encellede organismer med en kroppsform som stadig forandrer seg.

Paramecium caudatum (tøffeldyr)

Encellede eukaryote organismer som er utbredt i ferskvann.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Klorofyll

Klorofyll er et fotosensitivt grønt pigment som finnes i planter; det absorberer lysenergi, og spiller derfor en nøkkelrolle i fotosyntesen.

Manet

Frittsvømmende marinedyr, en nesledyr-art, den eldste dyregruppen som har ekte vev.

Strukturen til prokaryotiske og eukaryote celler

Det er to grunnleggende celletyper: prokaryotiske og eukaryote celler.

Virus

Virus består av proteiner og DNA eller RNA, de programmerer infiserte celler til å produsere flere virus.

Bakterier (kokker, stavbakterier, spiriller)

Bakterier forekommer i et bredt spekter av former, inkludert kokker, stavbakterier og spiriller.

Dyre- og planteceller, celleorganeller

Eukaryote celler inneholder flere organeller.

Added to your cart.