Eoliske landformer langs kyst og på stepper

Eoliske landformer langs kyst og på stepper

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av stepper og kystområder.

Geografi

Nøkkelord

terreng forme, vind, sand, deflasjon, steppe, oase, kysten, erosjon, vegetasjon, sanddyne, dune, flate, landformer, ytre krefter, sjø, ødeleggelse, konstruksjon, fysisk geografi, geomorfologi, geografi

Relaterte elementer

Scener

Eoliske landformer

 • kyst
 • områder delvis dekket med vegetasjon - Et område delvis forankret av vegetasjon, hvor vinden kun kan transportere den tørre sanden fra de blottlagte områdene der det ikke er vegetasjon.
 • steppe

Eoliske prosesser avhenger av visse forhold relatert til klima, vegetasjon og geologi. Vind former jordens overflate mest effektivt i tørre områder der det er lite vegetasjon og overflaten er dekket av sedimentasjonskorn. Slike områder inkluderer områder som er delvis ankret fast av vegetasjon, samt tørre, halvtørre, glasiale og kyst-områder.

Vind, selv ved høye hastigheter, kan kun transportere små sandkorn som har en diameter på mindre enn 2 mm. Større partikler transporteres langs overflaten ved kryping, og de mindre partiklene ved saltasjon (hoppende bortover bakken), og de minste partiklene løftes opp i luften.

De fleste partikler transporteres ved saltasjon, noe som ikke løfter dem høyere enn 10 cm.

Vind utfører eroderende og oppbyggende prosesser i områder som er delvis ankret fast ved vegetasjon, noe som omfatter stepper, oaser og kystområder. Vind kan kun transportere tørr sand fra de bare delene av disse områdene, der det ikke er noe vegetasjon. Deflasjon forekommer når vinden flytter sandpartikler fra bakken, og det resulterer i mindre daler eller større deflasjonsgroper. De resterende ryggene av den opprinnelige overflaten som består av hardere berg, eller er dekket av vegetasjon, kalles 'yardanger'.

Så snart vinden stilner, vil den avsette sedimentene som den bar med seg, og det dannes dermed ulike landformer. Denne prosessen kalles eolisk akkumulering. U-formede parabolske dyner dannes bak deflasjonsgropene.

Langs kysten vil vinden akkumulere sedimentene som er avsatt fra havet parallelt med kystlinjen. Flere rader av dyner kan formes slik, og deler av sanden til disse dynene vil ankres fast ved vegetasjon.

Ofte plantes det vegetasjon langs kystområder og på stepper for å beskytte områdene fra erosjon.

Transport

 • løftes opp i luften - Partikler mindre enn 0,08 mm transporteres av vinden på denne måten; de er luftbårne.
 • saltasjon - Sandpartiklene beveger seg i serier av små hopp. Mesteparten av sedimentene transporteres av vinden på denne måten.
 • kryping - Sandpartiklene ruller eller glir. Omtrent 20% av sedimentene transporteres på denne måten.
 • 10 cm

Erosjon

 • dal - Vind transporterer gradvis tørr sand vekk fra blottlagte områder. En fordypning dannes over tid, og den forlenges med vindretningen.
 • 'yardang' - En resterende rygg av den opprinnelige overflaten mellom daler.
 • parabolsk dyne - U-formet dyne med langstrakte armer. Den konkave siden er vendt mot hovedvindretningen. Denne 2-20 m høye sanddynen dannes bak fordypningene.
 • deflasjonsgrop - En fordypning skapt av deflasjon.

Sedimentasjon

 • klitt - En sanddyne som dannes parallelt med kysten av sand som avsettes fra havet. Planter som vokser på sanddynen forankrer sanden, og fremmer dermed ytterligere akkumulering av sand.
 • flyvesanddyne - En dyne med en høyde på noen titalls meter som går parallelt med kysten. Den forflytter seg sakte med vindretningen.
 • parabolsk dyne - U-formet dyne med langstrakte armer. Den konkave siden er vendt mot hovedvindretningen. Denne 2-20 m høye sanddynen dannes bak fordypningene.

Animasjon

Forteller

Eoliske prosesser avhenger av visse forhold relatert til klima, vegetasjon og geologi. Vind former jordens overflate mest effektivt i tørre områder der det er lite vegetasjon og overflaten er dekket av sedimentasjonskorn. Slike områder inkluderer områder som er delvis ankret fast av vegetasjon, samt tørre, halvtørre, glasiale og kyst-områder.

Vind, selv ved høye hastigheter, kan kun transportere små sandkorn som har en diameter på mindre enn 2 mm. Større partikler transporteres langs overflaten ved kryping, og de mindre partiklene ved saltasjon (hoppende bortover bakken), og de minste partiklene løftes opp i luften.

De fleste partikler transporteres ved saltasjon, noe som ikke løfter dem høyere enn 10 cm.

Vind utfører eroderende og oppbyggende prosesser i områder som er delvis ankret fast ved vegetasjon, noe som omfatter stepper, oaser og kystområder. Vind kan kun transportere tørr sand fra de bare delene av disse områdene, der det ikke er noe vegetasjon. Deflasjon forekommer når vinden flytter sandpartikler fra bakken, og det resulterer i mindre daler eller større deflasjonsgroper. De resterende ryggene av den opprinnelige overflaten som består av hardere berg, eller er dekket av vegetasjon, kalles 'yardanger'.

Så snart vinden stilner, vil den avsette sedimentene som den bar med seg, og det dannes dermed ulike landformer. Denne prosessen kalles eolisk akkumulering. U-formede parabolske dyner dannes bak deflasjonsgropene.

Langs kysten vil vinden akkumulere sedimentene som er avsatt fra havet parallelt med kystlinjen. Flere rader av dyner kan formes slik, og deler av sanden til disse dynene vil ankres fast ved vegetasjon.

Ofte plantes det vegetasjon langs kystområder og på stepper for å beskytte områdene fra erosjon.

Relaterte elementer

Atmosfærisk sirkulasjon

Forskjellen mellom temperaturene i polarsoner og ekvatorsoner forårsaker atmosfærisk sirkulasjon. Denne påvirkes av en rekke faktorer, blant annet Jordens...

Eoliske landformer i ørkenområder

Vind, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av ørkenområder.

Klimasoner

Jorden er inndelt i geografiske soner og klimasoner, noe som også resulterer i vegetasjonssoner.

Lokale vinder

De viktigste typene lokale vinder er sjø- og landbris, fjell- og dalbris, samt fallvindene.

Elver og landformer

Elver spiller en viktig rolle for utformingen av Jordens overflate: de forårsaker erosjon, bærer med seg og avsetter sedimenter.

Hvordan former hav jordens overflate?

Sjøvann, som en ekstern kraft, spiller en viktig rolle i utformingen av kystlinjer.

Vindmølle

Maskiner som konverterer vindenergi til andre nyttige former for energi var i bruk allerede i middelalderen.

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor innvirkning på Jordens klima.

Sykloner og antisykloner i tempererte klimasoner

Sykloner er store områder med luft som sirkulerer, hvor skyer og nedbør dannes i sentrum.

Tropiske sykloner

Sykloner er store områder med virvlende luft hvor det dannes skyer og nedbør på innsiden.

Meteorologiske instrumenter

Denne animasjonen demonstrerer instrumenter som brukes for å studere atmosfæriske fenomener.

Vindkraftverk

Vindkraftverk omdanner vindens kinetiske energi til elektrisitet.

Added to your cart.