Enzymer

Enzymer

Enzymer er proteinmolekyler som katalyserer biokjemiske reaksjoner. Deres aktivitet kan reguleres.

Biologi

Nøkkelord

enzym, enzymprotein, aktive området, substrat, produkt, hemming, aktivering, allosterisk hemming nettstedet, allosterisk aktiveringssete, koenzym, NADH, NADPH, FADH₂, Acetyl koenzym A, ATP, katalysator, biokjemi, biologi

Relaterte elementer

Scener

Reaksjon

  • enzymprotein - Enzymer er katalysatorer: de katalyserer biokjemiske reaksjoner og påskynder dem flere millioner ganger ved å redusere deres aktiveringsenergi. Deres funksjon er å bringe substrater nær hverandre eller å regulere deres romlige struktur. Katalysatorer brukes ikke opp under reaksjonen.
  • aktivt sete - Den delen av enzymet som katalyserer reaksjonen.
  • substrat
  • produkt

Inhibisjon

  • inhibitor - Den kan binde seg til det aktive setet for å forhindre at substratet binder seg.

Aktivering

  • allosterisk sete for aktivering - Når en aktivator bindes her endres den romlige strukturen i det aktive setet.
  • aktivator

Enzymer

  • enzymprotein - Enzymer er katalysatorer: de katalyserer biokjemiske reaksjoner og påskynder dem flere millioner ganger ved å redusere deres aktiveringsenergi. Deres funksjon er å bringe substrater nær hverandre eller å regulere deres romlige struktur. Katalysatorer brukes ikke opp under reaksjonen.
  • aktivt sete - Den delen av enzymet som katalyserer reaksjonen.
  • substrat - Under enzymreaksjonen blir ett eller flere av dem omgjort til ett eller flere produkter.

Animasjon

Forteller

Enzymer er katalysatorer: de katalyserer biokjemiske reaksjoner og påskynder dem flere millioner ganger ved å redusere deres aktiveringsenergi. Katalysatorer brukes ikke opp under reaksjonen.

Når to substrater forenes, bindes substratmolekyler til det aktive setet hos enzymet som katalyserer reaksjonen, og enzymet bidrar til å skape en binding mellom dem. Denne reaksjonen forekommer sjeldent uten et enzym, siden substrater er nødt til å kollidere i en bestemt romlig formasjon, med en stor mengde energi.

Når et substratmolekyl brytes ned, bindes det til det aktive setet hos enzymproteinet. Enzymet bryter ned substratet. Den sterke kovalente bindingen brytes sjelden spontant, enzymer må til for å påskynde reaksjonen.

Nøkkelen til regulering av enzymets mekanisme er enzyminhibisjon, eller hemming.

En type inhibisjon innebærer en inhibitorbinding til det aktive setet, det vil si, den konkurrerer med substratet. Dette kalles kompetitiv inhibisjon.

En annen type inhibisjon er allosterisk inhibisjon. Inhibitoren bindes til det allosteriske inhibitorsetet, som forårsaker en endring i det aktive setets konformasjon og forhindrer at det binder seg til substratet.

Allosterisk aktivering er motsetningen til allosterisk inhibisjon. I sin standardtilstand, uten en aktivator, er enzymet inaktivt. Når en aktivator bindes til det allosteriske aktivatorsetet, vil den endre den romlige strukturen i det aktive setet og gjøre at det kan binde seg til substrater og katalysere reaksjonen.

Koenzymer er molekyler som transformeres under enzymreaksjonen, som enten tar opp eller slipper ut visse stoffer. Når reaksjonen er fullført frigjøres koenzymet fra enzymet. Noen viktige koenzymer er NADH, NADPH, acetyl-CoA, FADH2, ATP og vitaminer.

Relaterte elementer

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

Proteiners sekundærstruktur

Polypeptidkjeder består av aminosyrer og finnes i form av alfaheliks eller betaflak.

Tynntarmens anatomiske inndeling

Den lengste delen av førdøyelsessystemet, hvor mesteparten av fordøyelsen og absorpsjonen foregår.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

Fotosyntese

Planter kan gjøre om uorganiske substanser (karbondioksid og vann) til organisk sukker.

Hemoglobin

Et oksygenbærende protein i våre røde blodlegemer.

Koenzym A

Et acyl-bærende koenzym som tar del i både anabole og katabole prosesser.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig i anabole prosesser, begge fungerer som hydrogenbærere.

Tolvfingertarmens kjertler

Bukspyttkjertelen og leveren tømmer fordøyelsesvæsker ut i tolvfingertarmen.

Transportprosesser

Denne animasjonen forklarer de aktive og passive transportprosessene som foregår gjennom cellemembraner.

Added to your cart.