Engelsk slagskip (1700-tallet)

Engelsk slagskip (1700-tallet)

Engelske seilskip var blant de beste skipene mellom 1600- og 1800-tallet.

Historie

Nøkkelord

slagskip, Britisk krigsskip, Gallion, HMS Victory, Admiral Lord Nelson, vannscooter, seilbåt, marinen, Slaget ved Trafalgar, England, krig, krigføring, sjø, historie, moderne historie

Relaterte elementer

Scener

Slagskip

Ovenfra

Akter

Tverrsnitt

 • hoveddekk
 • kanondekk
 • stormast
 • banjer
 • kruttlager
 • kanonluker
 • jernkanoner
 • skrog
 • slag (kiming)

Struktur

 • liner
 • mesanmast
 • stormast
 • fane
 • fokkemast
 • seil
 • baugspryd
 • bue
 • skrog
 • kjøl
 • ror
 • akter
 • lanterne
 • mers
 • taustige
 • utskåret ornament
 • anker
 • båt
 • kanonluke

Animasjon

Forteller

Selv i antikken og middelalderen fant legendariske slag sted på havet. I moderne tid og under koloniseringskappløpet spilte slagskip en enda større rolle enn tidligere. Denne tiden blir ofte kalt Seilskutetida.

Først var det portugiserne og spanjolene som bygget de beste skipene, og som dermed var de første til å kolonisere områder utenfor Europa. Senere var det England som bygget den sterkeste flåten av sin tid, de tok en lederrolle innen kolonisering og ble kalt “havenes dronning”.

De legendariske linjeskipene som ble bygget av den britiske marinen på 1700-tallet ble utviklet fra gallionene på 1600-tallet. Begrepet “linjeskip” refererer til disse skipenes rolle under sjøslag. Skipene i flåten dannet en linje fra ende til ende, slik at hvert skip i linjen kunne avfyre sine rader med kanoner som var satt opp på siden av skroget, som bare kunne skyte mot én side. Linjeskipene var veldig tunge, fullriggede seilskip med de kraftigste våpnene.

De største skipene hadde over hundre våpen, som var satt opp på kanondekkene og hoveddekket. Skroget besto av flere dekk, hvorav det øverste var hoveddekket. Nedenfor var det kanondekk og flere andre dekk, mens det nederste nivået, hvor krutt og ballast ble oppbevart, ble kalt slaget. Disse skipene ble operert av store mannskap, som ofte besto av flere hundre.

HMS Victory, som ble lansert i 1765, var et av de mest kjente og mest fremgangsrike linjeskipene i den engelske marinen. Hun er mest kjent som Lord Nelsons legendariske flaggskip under Slaget ved Trafalgar i 1805.

Relaterte elementer

Seilskuter

Skonnerter, som først ble bygget i Nederland på 1600-tallet, ble hovedsakelig brukt som handelsskip.

Sjøkanon (1600-tallet)

Kanoner forekom også i krigføring på havet.

Budtjeneste (Storbritannia, 18. århundre)

Før fremveksten av motoriserte kjøretøy ble brev og pakker levert av hest- og kjerre.

Djunke

Et seilfartøy med karakteristiske luggerseil brukes for både militære formål og handelsformål.

Gresk handelsskip fra antikken

Antikkens grekere ble "havets fraktere" takket være sine moderne seilskip.

Moderne imperier

Mange legendariske imperier har blitt bygget (og ødelagt) gjennom historiens løp.

Napoleonic Wars

Napoleon I, who crowned himself emperor, was one of the most outstanding military commanders in history.

Polynesisk katamaran

Polynesierne reiste over enorme avstander med sine spesialdesignede båter.

Santa Maria (1400-tallet)

Den tremastede karakken Santa Maria var skipet Christopher Columbus brukte på sin første ekspedisjon.

Slaget ved Trafalgar (1805)

Det britiske Royal Navys flåte ledet av admiral Lord Nelson beseiret den kombinerte fransk-spanske flåten i sjøslaget under Napoleonskrigene.

Slagskip (HMS Dreadnought, 1906)

HMS Dreadnought revolusjonerte byggingen av slagskip på 1900-tallet.

Tower of London (16. århundre)

Den spennende historien om dette historiske slottet strekker seg over nesten tusen år.

Birem (gamle krigsskip med årer)

En Birem er en type gammelt krigsskip, med en karakteristisk spiss baug og to dekk med årer, som ble brukt av mange hærer.

Darwins legendariske reise

Darwins legendariske reise ombord på HMS Beagle spilte en avgjørende rolle i utviklingen av Evolusjonsteorien.

Quinquerem (200-tallet f.Kr.)

Dette skipet hadde flere rekker med årer og var det typiske krigsskipet i den hellenistiske eraen.

Tradisjonell arabisk seilbåt (Sambuk)

Den største typen arabiske seilbåt, oftest brukt som handelsskip i Persiabukta.

USS Missouri (USA, 1944)

Det amerikanske slagskipet USS Missouri ble først brukt i andre verdenskrig, og ble også brukt i Gulfkrigen.

Vikingenes langskip (900-tallet)

Disse utmerkede båtbyggerne og sjømennene reiste over lange avstander på både sjø og elver.

Jamestown (1600-tallet)

Jamestown, som ble grunnlagt i 1607, var den første permanente engelske bosetningen på østkysten av Nord-Amerika.

Titanic (1912)

RMS Titanic var det største passasjerskipet i begynnelsen av det 20. århundre

Added to your cart.