Elvemusling

Elvemusling

En bløtdyrart som er utspredt i ferskvann.

Biologi

Nøkkelord

blåskjell, hingeline og ligament, synklinal, hevert, gjelle, mantelen, vekstlinjer, exoskeleton, perlemor, perle blåskjell, dyr, mollusca, plankton-spising, detrivori, biologi

Relaterte elementer

Scener

Relaterte elementer

Ammonitter

En utdødd underart av blekkspruter med et massivt utvendig skall. De er utmerkede ledefossiler.

Drift av elvesluser

Elvesluser gjør elver med store nivåforskjeller trygge for båtliv.

Edderkoppsilke, spindelvev

Selv om tettheten til edderkoppsilke er lavere enn nylonfibre, er fibrene sterkere enn stål.

Edelkreps

En stor ferskvannskreps som er spesielt utbredt i Europa.

Ferskvannsfisk

Mange ferskvannsfisker er også populære som mat.

Hybridfrosk

Denne animasjonen viser anatomien til amfibier med en utbredt froskeart som eksempel.

Manet

Frittsvømmende marinedyr, en nesledyr-art, den eldste dyregruppen som har ekte vev.

Meitemark

Leddormers anatomi demonstreres gjennom dette eksemplet av en meitemark.

Perler

Enkelte bløtdyr produserer perler for å beskytte seg mot parasitter eller rusk. Perler blir brukt for å lage smykker.

Planaria gonocephala

En av de mest vanlige typene flatormer.

Siv og dunkjevle

Enfrøbladete planter som holder til i vannkanten.

Stokkand

Denne animasjonen viser fuglenes anatomi med stokkanden som eksempel.

Svamper

Den eldste dyregruppen. De lever under vann, de mangler ordentlig bindevev og kroppssymmetri.

Vinbergsnegle

En utbredt snegleart, populær som mat.

Added to your cart.