Edderkoppsilke, spindelvev

Edderkoppsilke, spindelvev

Selv om tettheten til edderkoppsilke er lavere enn nylonfibre, er fibrene sterkere enn stål.

Biologi

Nøkkelord

Araneae, spindelvev, edderkopp, Edderkoppsilke, Hjulspinnere, veving et edderkoppnett, hage edderkopp, edderkoppdyr, silke kjertel, spinnedyser, fast handlingsmønster, chelicer, prosoma, opisthosoma, arthropod, dyr, leddyr, biologi

Relaterte elementer

Scener

Relaterte elementer

Fibroin

Fibroin er et fibrillært protein som utskilles av silkeormer.

Meksikansk rødknetarantell

En av de mest kjente edderkoppartene, holdes ofte som husdyr. Bittet dens er ikke dødelig for mennesker.

Proteiners sekundærstruktur

Polypeptidkjeder består av aminosyrer og finnes i form av alfaheliks eller betaflak.

Korsedderkopp

Animasjonen viser edderkoppens kroppsbygning med en utbredt europeisk edderkopp som eksempel.

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

Alanin (C₃H₇NO₂)

En ikke-polar aminosyre. L- og D-molekyler er speilbilder av hverandre.

Hjørneedderkopp (Loxosceles laeta)

Det giftige bittet til Loxosceles laeta utgjør en alvorlig trussel for menneskelig helse.

Hjortebille

Ved å bruke hjortebillen som et eksempel kan vi demonstrere hvordan insekters muskler fungerer, deres flyvemekanisme og hvordan de formerer seg.

Langhalet døgnflue

Larver av denne typen døgnfluer tilbringer de første tre årene av sitt liv i vann, deres voksne liv varer bare en dag, som de bruker for parring.

Oldenborre

Oldenborren er et utbredt insekt i Europa, og oldenborrens larver regnes som skadedyr.

Stor kålsommerfugl

Den store kålsommerfuglen er en vanlig sommerfuglart, og ved hjelp av denne vil vi demonstrere anatomien til sommerfugler.

Edelkreps

En stor ferskvannskreps som er spesielt utbredt i Europa.

Elvemusling

En bløtdyrart som er utspredt i ferskvann.

Manet

Frittsvømmende marinedyr, en nesledyr-art, den eldste dyregruppen som har ekte vev.

Vinbergsnegle

En utbredt snegleart, populær som mat.

Added to your cart.