Dyp venetrombose og lungeemboli

Dyp venetrombose og lungeemboli

En blodpropp som dannes i de dype venene i underekstremitetene kan føre til fatal lungeemboli dersom den kommer ned i lungene.

Biologi

Nøkkelord

trombose, emboli, sykdom, blodpropp, trombe, embolus, fartøy okklusjon, livsstil, sirkulasjonssystem, venøs ventil, lunge, lungearterie, blodåre, hjerte, blodstrøm, hjerteklaffer, mangel på trening, koagulasjonsforstyrrelse, bivirkning, symptomer, menneskelig, biologi

Relaterte elementer

Scener

Vene sirkulasjon

  • veneklaff - En ventil som hindrer tilbakestrømming og bevirker at blodet går i én retning.
  • skjelettmuskulatur - Bevegelsene dens bidrar til å pumpe blodet i venene.

Pulsen i venene er for svak til at den kan føles siden intensiteten til trykkbølgene generert av hjertepumpen er svært lav her. Blodstrømmen i venene i underekstremitetene hjelpes derfor av bevegelsen til skjelettmuskulaturen rundt. Veneklaffer hindrer tilbakestrømming og bevirker at blodet går i én retning.

Dyp venetrombose (DVT)

  • trombotisk lem - I området rundt dyp venetrombose vil hevelse, smerte og blåfarging av huden oppstå. Dersom en står eller går, kan dette forsterke smertene.

Ved mangel på mosjon, for eksempel ved langvarig sengeleie, vil veneblodstrømmingen bremses ned, noe som øker risikoen for dannelse av blodpropp, eller trombe.

Typiske symptomer på området rundt en dyp venetrombose er hevelse, smerte og blåfarging av huden.

Trombose kan forebygges ved å ta blodfortynnende midler (eller antikoagulanter), for eksempel heparin eller vitamin K-antagonister.

Lungeemboli

  • blodpropp (embolus) - En del av blodproppen kan løsne og føres avgårde med blodet til lungene, der den vil blokkere blodårene. Hovedsymptomene på lungeemboli er kortpustethet, stikkende brystsmerter, svetting, frysninger, tap av bevissthet, og i de alvorligste tilfellene; plutselig død.

En del av an blodpropp kan løsne og føres med blodet til et indre organ, ofte til lungene. Dersom den blokkerer blodårene der, kan den reduserte blodstrømmen føre til nekrose i vevet av den berørte delen av lungene, noe som igjen fører til et betydelig tap av lungefunksjonen. Dette kalles en lungeemboli. Hovedsymptomer på lungeemboli er kortpustethet, brystsmerter, svetting, frysninger, tap av bevissthet, og i de mest alvorlige tilfeller; plutselig død. Det er livsviktig å oppsøke øyeblikkelig medisinsk hjelp når en oppdager disse symptomene, for så å følge anbefalt behandling.

Animasjon

  • veneklaff - En ventil som hindrer tilbakestrømming og bevirker at blodet går i én retning.
  • skjelettmuskulatur - Bevegelsene dens bidrar til å pumpe blodet i venene.
  • blodpropp (trombe) - Blodpropp er en levret blodklump som kan dannes på veneveggen på grunn av for svak vene-sirkulasjon. Årsakene til at en blodpropp dannes kan være faktorer som; langvarig mangel på mosjon, sengeleie, lange perioder med i-ro-sitting, genetiske faktorer, en skade på vene-veggen, eller en blodkoagulasjons-forstyrrelse.
  • trombotisk lem - I området rundt dyp venetrombose vil hevelse, smerte og blåfarging av huden oppstå. Dersom en står eller går, kan dette forsterke smertene.
  • blodpropp (embolus) - En del av blodproppen kan løsne og føres avgårde med blodet til lungene, der den vil blokkere blodårene. Hovedsymptomene på lungeemboli er kortpustethet, stikkende brystsmerter, svetting, frysninger, tap av bevissthet, og i de alvorligste tilfellene; plutselig død.
  • vene (samleåre) - Transporterer karbondioksidrikt blod fra kroppen til hjertet.

Forteller

Pulsen i venene er for svak til at den kan føles siden intensiteten til trykkbølgene generert av hjertepumpen er svært lav her. Blodstrømmen i venene i underekstremitetene hjelpes derfor av bevegelsen til skjelettmuskulaturen rundt. Veneklaffer hindrer tilbakestrømming og bevirker at blodet går i én retning.

Ved mangel på mosjon, for eksempel ved langvarig sengeleie, vil veneblodstrømmingen bremses ned, noe som øker risikoen for dannelse av blodpropp, eller trombe.

Typiske symptomer på området rundt en dyp venetrombose er hevelse, smerte og blåfarging av huden.

Trombose kan forebygges ved å ta blodfortynnende midler (eller antikoagulanter), for eksempel heparin eller vitamin K-antagonister.

En del av en blodpropp kan løsne og føres med blodet til et indre organ, ofte til lungene. Dersom den blokkerer blodårene der, kan den reduserte blodstrømmen føre til nekrose i vevet av den berørte delen av lungene, noe som igjen fører til et betydelig tap av lungefunksjonen. Dette kalles en lungeemboli. Hovedsymptomer på lungeemboli er kortpustethet, brystsmerter, svetting, frysninger, tap av bevissthet, og i de mest alvorlige tilfeller; plutselig død. Det er livsviktig å oppsøke øyeblikkelig medisinsk hjelp når en oppdager disse symptomene, for så å følge anbefalt behandling.

Relaterte elementer

Hjertet

Hjertet er den sentrale pumpen i hjerte- og karsystemet og slår flere milliarder ganger i løpet av vår livstid.

Sirkulasjonssystemet

Systemkretsløpet bringer oksygenrikt blod fra hjertet til kroppen, mens lungekretsløpet bringer oksygenrikt blod fra lungene til hjertet.

Hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt forårsakes av blodpropp i en kranspulsåre. Det er en av de vanligste dødsårsakene.

Menneskeblod

Menneskeblod består av blodceller (røde, hvite og blodplater) og plasma.

Menneskekroppen (kvinne)

Denne animasjonen presenterer de viktigste organene i menneskekroppen.

Menneskekroppen (mann)

Denne animasjonen presenterer de viktigste organene i menneskekroppen.

Respirasjonssystemet

Respirasjonssystemet er ansvarlig for inntak av oksygen og utslipp av karbondioksid.

Blindtarmbetennelse

Betennelse i det markformede blindtarmsvedhenget, som er festet til blindtarmen, krever umiddelbar operasjon. Animasjonen viser både årsaken til og følgene...

Røykingens skadelige effekt på lungene

Røyking forårsaker alvorlige skader på respirasjonssystemet og kan forårsake KOLS eller lungekreft.

Added to your cart.