Drivhuseffekten

Menneskelige aktiviteter forsterker drivhuseffekten og fører til global oppvarming.

Relaterte tillegg

Vassdrag

Folk har alltid foretrukket å bosette seg i nærheten av elver, men hva er fordelene og ulempene...

Sykloner og antisykloner i tempererte klimasoner

Sykloner er store områder med luft som sirkulerer, hvor skyer og nedbør dannes i sentrum.

Den gregorianske kalendere

Denne kalenderen ble utviklet for omtrent 500 år siden, og den er en avart av Den julianske...

Havstrømmer

Termohalin sirkulasjon er et verdensomspennende system av havstrømmer, som har stor...

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske nord- og sydpoler ligger nær de geografiske områdene Nordpolen og...

Vind på stranden

Om det er fralandsvind eller pålandsvind avgjøres av hvordan vannet og landet varmes opp gjennom...

Fjord

En fjord er en lang, smal havrenne med bratte vegger som er skapt i en dal utgravd av...

Lokale vinder

De viktigste typene lokale vinder er sjø- og landbris, fjell- og dalbris, samt fallvindene.

Added to your cart.