Dannelsen av jorden og månen

Dannelsen av jorden og månen

Denne animasjonen viser hvordan jorden og månen ble dannet.

Geografi

Nøkkelord

Jord, Måne, dannelsen av jorden, dannelsen av månen, Solsystemet, gammel jord, Theia, planet, protoplanet, steinplanet, Jordlignende planet, Earth kloden, astronomi, astrofysikk, geografi, fysikk, fysisk

Relaterte elementer

Scener

Dannelsen av proto-jorden

  • protoplanet - Også kjent som planetesimaler. Store objekter som har kollidert og hengt seg sammen fra kosmisk støv under dannelsen av solsystemet.

Jordens dannelse henger sammen med dannelsen av solsystemet. Gassene som dannet solsystemet begynte gradvis å krympe. Økt mengde materie samlet seg i midten mens temperaturen stadig steg. Solen ble dannet fra denne kondenserte molekylskyen av støv. På grunn av rask rotasjon, ble resten av skyen spredt og flatet ut til en omdreiende protoplanetarisk disk rundt solen. Støvet i den protoplanetariske disken hang seg sammen elektrostatisk og dannet en planetesimal. Når de ble kilometerlange i størrelse, begynte de å kollapse under sin egen tyngdekraft, og dannet protoplaneter som var noen tusen kilometer i diameter. Slik ble jorden dannet for 4,6 milliarder år siden.

Omtrent 170 millioner år etter at jorden ble dannet, krasjet en ung planet kjent som Theia inn i jordens fortsatt myke skorpe. Theia ble tilintetgjort i sammenstøtet og dens materie smeltet sammen med jordens. Jordens masse økte dermed og nådde nåtidens masse. Sammenstøtet skapte en stor ring av rester rundt jorden.

Etter oppløsningen av ringen ble månen et varmt, glødende himmellegeme som gikk i bane 25 000 kilometer over jordens overflate. Under denne perioden hadde månen fortsatt vulkaner, lavastrømmer og sitt eget magnetfelt.

Tidevannsfenomenet som har oppstått mellom jorden og månen førte til flere endringer. Først og fremst ble månen låst til jorden med tidevannet, det vil si at den bruker liker lang tid på å rotere rundt sin egen akse som den bruker på å gå rundt jorden. I tillegg gikk månen gradvis bort fra jorden, ble nedkjølt og ble geologisk inaktiv.

I dag er den gjennomsnittlige avstanden mellom jorden og månen 384 000 kilometer. Selv i dag beveger den seg vekk fra jorden (3,8 cm årlig). Som et resultat tar det månen lengre og lengre tid å gå rundt jorden, men på grunn av tidevannslåsen øker også tiden den bruker på å rotere rundt sin egen akse. Tidevannsfenomenet påvirker også jorden; jordens roteringstid reduseres, noe som betyr at dagene på jorda sakte men sikkert blir lengre.

Definisjoner:

Planet: et astronomisk objekt som går i bane rundt en stjerne (f.eks. solen) som ikke er massiv nok til å forårsake termonukleær fusjon (derfor lyser den ikke), men massiv nok til å få en rund form på grunn av sin egen tyngdekraft.

Stjerne: en lysende sfære av plasma, som skinner på grunn av de mange kjernefysiske reaksjonene som finner sted inne i kjernen.

Solsystem: solen dominerer solsystemet med tanke på tyngdekraft. Systemet er en sfære med en radius på omtrent 2 lysår. Flere små objekter går i bane rundt sentrum, altså solen.

Det Store Sammenstøtet

  • proto-jorden - Et glødende varmt himmellegeme, mindre i størrelse en dagens jordklode.
  • The - En gammel planet som var på størrelse med Mars. Den gikk i bane rundt solen ved jorden, og til slutt kom den i veien for jorden.

Dannelsen av månen

  • Jorden - En ring av rester rundt den etter kollisjonen.
  • Månen - Kollisjonen mellom jorden og Theia skapte denne glødende, varme planeten. Den gikk i bane 25 000 km over jorden.

Nedkjøling

  • Jorden - Den karakteriseres ved sin langsomt størknende skorpe.
  • Månen - En geologisk inaktiv planet som gradvis forsvinner bort fra jorden.

Jorden og månen i dag

  • Jorden - Siden dens rotasjon gradvis sakker ned, blir dagene lengre med 0,002 sekunder hvert 100. år.
  • Månen - I dag er den gjennomsnittlige avstanden mellom jorden og månen 384 000 kilometer. Selv i dag beveger den seg 3,8 cm vekk fra jorden årlig.

Animasjon

Forteller

Jordens dannelse henger sammen med dannelsen av solsystemet. Gassene som dannet solsystemet begynte gradvis å krympe. Økt mengde materie samlet seg i midten mens temperaturen stadig steg. Solen ble dannet fra denne kondenserte molekylskyen av støv. På grunn av rask rotasjon, ble resten av skyen spredt og flatet ut til en omdreiende protoplanetarisk disk rundt solen. Støvet i den protoplanetariske disken hang seg sammen elektrostatisk og dannet en planetesimal. Når de ble kilometerlange i størrelse, begynte de å kollapse under sin egen tyngdekraft, og dannet protoplaneter som var noen tusen kilometer i diameter. Slik ble jorden dannet for 4,6 milliarder år siden.

Omtrent 170 millioner år etter at jorden ble dannet, krasjet en ung planet kjent som Theia inn i jordens fortsatt myke skorpe. Theia ble tilintetgjort i sammenstøtet og dens materie smeltet sammen med jordens. Jordens masse økte dermed og nådde nåtidens masse. Sammenstøtet skapte en stor ring av rester rundt jorden.

Etter oppløsningen av ringen ble månen et varmt, glødende himmellegeme som gikk i bane 25 000 kilometer over jordens overflate. Under denne perioden hadde månen fortsatt vulkaner, lavastrømmer og sitt eget magnetfelt.

Tidevannsfenomenet som har oppstått mellom jorden og månen førte til flere endringer. Først og fremst ble månen låst til jorden med tidevannet, det vil si at den bruker liker lang tid på å rotere rundt sin egen akse som den bruker på å gå rundt jorden. I tillegg gikk månen gradvis bort fra jorden, ble nedkjølt og ble geologisk inaktiv.

I dag er den gjennomsnittlige avstanden mellom jorden og månen 384 000 kilometer. Selv i dag beveger den seg vekk fra jorden (3,8 cm årlig). Som et resultat tar det månen lengre og lengre tid å gå rundt jorden, men på grunn av tidevannslåsen øker også tiden den bruker på å rotere rundt sin egen akse. Tidevannsfenomenet påvirker også jorden; jordens roteringstid reduseres, noe som betyr at dagene på jorda sakte men sikkert blir lengre.

Relaterte elementer

Dawn-oppdraget

Ved å studere Ceres og Vesta kan vi lære mer om solsystemets tidlige historie og hvordan steinete planeter blir til.

Endring av årstider (grunnleggende)

På grunn av jordens skrå akse endres vinkelen av sollys kontinuerlig gjennom året.

Endring av årstider (middels)

På grunn av jordens tippede akse er vinkelen av solens stråler ved bestemte breddegrader kontinuerlig endring i løpet av året.

Interessante astronomiske fakta

Denne animasjonen viser noen interessante fakta om astronomi.

Jorden

Jorden er en steinplanet med en fast jordskorpe og en atmosfære som inneholder oksygen.

Jordens magnetfelt

Jordens magnetiske nord- og sydpoler ligger nær de geografiske områdene Nordpolen og Sydpolen.

Jordens struktur (grunnleggende)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Jordens struktur (middels)

Jorden består av flere sfæriske lag.

Kometer

Kometer er spektakulære himmellegemer som kretser rundt solen.

Kontinentaldrift på en geologisk tidsskala

Jordas kontinenter har vært i konstant bevegelse i løpet av planetens historie.

Kontinenter og hav

Tørt land på Jordens overflate er delt inn i kontinenter som deles av hav.

Månefaser

I løpet av månens omløpsbane rundt jorden, endres synligheten av dens belyste del kontinuerlig.

Måneformørkelse

Måneformørkelser skjer når månen passerer gjennom jordens skygge.

Månelandingen: 20. juli 1969

Neil Armstrong, et av medlemmene av mannskapet på Apollo 11, var den første mannen på månen.

Månen

Månen er jordens eneste satellitt

Radareksperiment (Zoltán Bay, 1946)

Den ungarske vitenskapsmannen var den første som oppdaget radarekko fra Månen i 1946.

Solen

Solens diameter er omtrent 109 ganger så stor som Jordens. Det meste av dens masse består av hydrogen.

Solformørkelse

Når Solen, Jorden og Månen står på en rett linje, kan Månen delvis eller fullstendig skygge for Solen.

Tidevann

Stigning og fall av havnivåene som følge av gravitasjonskraften fra Månen.

Timeline spiral

Place historical events on the time spiral.

Oppdraget Apollo 15 (Lunar Rover)

Animasjonen viser månebilen Lunar Rover, som har to seter og ble brukt i oppdraget Apollo 15.

Added to your cart.