D-ribose (C₅H₁₀O₅)

D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Ribose-versjonen med åpen kjede, som forekommer naturlig i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

Kjemi

Nøkkelord

D-ribose, monosakkarid, karbohydrat, sukker, enkelt sukker, aldose, aldopentose, pentose, åpen kjede, nukleinsyre, RNA, Organisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

D-ribose C₅H₁₀O₅

Informasjon

Molmasse: 150,13 g/mol

Smeltepunkt: 95 °C

Egenskaper

D-ribose er en fargeløs, luktfri krystallinsk sammensetning som oppløses godt i vann, men mindre godt i alkohol. Den er en aldopentose. Når vi oppløser krystallinsk ribose i vann, åpnes noen av de sykliske molekylene opp og omdannes til molekyler i åpen kjede. I den vandige løsningen består omtrent 8% av den balanserte blandingen av molekyler i åpen kjede.

D” betyr at det kirale senteret lengst fra oksogruppen har samme konfigurasjon som i D-glyseraldehyd.

Forekomst og produksjon

Syklisk D-ribose forekommer i alle levende organismer som karbohydratkomponenten i ribonukleinsyre, det vil si, RNA. Ryggmargen av sukker og fosfat i RNA består av ribose og fosfatmolekyler. Organiske baser som inneholder nitrogen, som koder aminosyresekvensen av proteiner, er bundet til ribosemolekylene. Det finnes også i nukleotide koenzymer som NAD, NADP og ATP.

Kalottmodell

Fortellerstemme

Relaterte elementer

Beta-D-ribose (C₅H₁₀O₅)

Et krystallinsk stoff som finnes i nukleinsyrer, koenzymer, nukleotider og nukleosider.

RNA

En polynucleotid som består av fosforsyre, ribose, og nukleobaser (cytosin, uracil, adenin og guanin).

2-deoksy-beta-D-ribose (C₅H₁₀O₄)

En komponent av DNA, den inneholder én hydroksylgruppe mindre enn β-D-ribose.

ADP, ATP

ATP er hovedenergikilden til celler.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ er et koenzym som spiller en viktig rolle i katabole prosesser, mens NADP⁺ er viktig i anabole prosesser, begge fungerer som hydrogenbærere.

Molekyler - øvelse VI (Karbohydrater)

En øvelse om grupper og strukturer av mono-, di- og polysakkarider.

Added to your cart.