Bysantinsk keiser (500-tallet)

Bysantinsk keiser (500-tallet)

Det bysantinske riket, eller Østromerriket, var en direkte forlengelse av Romerriket.

Historie

Nøkkelord

bysantinske keiser, Byzantium, keiser, Middelalderen, Konstantinopel, klær, ornament, historie, utseende

Relaterte tillegg

Spørsmål

 • Hvilken by var sentrum for Det bysantinske riket?
 • Hvem var hovedstaden i Det bysantinske riket oppkalt etter?
 • På hvilke kontinenter lå territoriene til Det bysantinske riket?
 • Hvilket rike var Det bysantinske riket en direkte forlengelse av?
 • Hvilken tittel bar de bysantinske herskerne?
 • Hva var det greske navnet på Konstantinopel?
 • Er det sant at mange tradisjoner fra det gamle Romerriket ble videreført av Bysants?
 • Er det sant at den bysantinske hæren ikke kunne beskytte riket mot angrepene fra barbarene?
 • Hvilket utsagn er IKKE sant om Det bysantinske riket?
 • Hva var det offisielle språket i Det bysantinske riket i middelalderen?
 • Er det sant at den bysantinske keiseren også var leder av kirken?
 • Hvilken var den mest tallrike gruppen i den bysantinske hæren?
 • Hvem var den viktigste keiseren av det tidlige bysantinske riket?
 • Hva hendte IKKE under regimet til Justinian I?
 • Hva var Justinian Is viktigste gjerning, sett fra et kulturhistorisk perspektiv?
 • Er det sant at Det bysantinske riket stadig vokste i middelalderen?
 • Hvem erobret Det bysantinske riket på 1400-tallet?
 • Når ble Konstantinopel erobret av osmanerne?
 • Under regjeringstiden til hvilken hersker var Det bysantinske riket på sitt største?
 • Når regjerte Justinian I i Det bysantinske riket?
 • Hvilket utsagn er IKKE sant om Det bysantinske riket?
 • Hva var det offisielle navnet på hovedstaden i Det bysantinske riket?
 • Når ble Romerriket delt i to?

Scener

Bysantinsk keiser

Relaterte tillegg

Typiske boligtyper

Hver epoke og hver kultur har bestemte boligbygg.

Hierarkiet i den middelalderske kristne kirken (11. århundre)

Denne animasjonen viser den hierarkiske konstruksjonen i den middelalderske kristne kirken.

Middelaldersk kristen konge

Middelalderens konger ble vanligvis avbildet sittende på sine troner, med krone på hodet...

Føydalismens fødsel

Et unikt sosialt og økonomisk system kalt føydalisme vokste fram i vesterropa under middelalderen.

Middelaldersk fangehull

Et stort utvalg av torturredskaper ble brukt i middelalderske fangehull.

Chichen Itza (1100-tallet)

Den legendariske byen fra det maya-toltekiske riket lå i det som i dag er Mexico.

Arabisk kriger (6. århundre)

De viktigste våpnene til middelalderens arabiske krigere var buen og sverdet.

Stavkirke (Borgund, 13. århundre)

En trekirke bygget på 1100-1200-tallet, den best bevarte av alle Norges stavkirker.

Added to your cart.