Brannvesen

Brannvesen

Denne animasjonen demonstrerer konstruksjonen av en brannbil.

Teknologi

Nøkkelord

brannbil, brannvesen, brannmann, særegen lyd signal, lys signal, skum kanon, vannkanon, slange, vanntank, vannpumpe, gassmaske, pusteapparat, teknologi

Relaterte elementer

Ambulanse

Denne animasjonen demonstrerer det viktigste utstyret i en ambulanse.

Hungarian police patrol car

This animation demonstrates the equipment of a police patrol car.

Læren om levende lys

Levende lys har blitt benyttet som belysning siden antikken.

Søppelbiler

Søppelbiler spiller en viktig rolle for dagliglivet i byer og tettsteder.

Veikryss

En underholdende og spektakulær animasjon for å trene på orientering og lokalisering.

Helikopter (BELL 206 Jet Ranger)

Det kanadiske helikopteret er et av verdens mest brukte helikoptre.

Utvikling av biler

Biler har utviklet seg mye siden slutten av det 19. århundre.

Sikkerhetsutstyr for sykler

Veitrafikkloven inneholder en rekke regler som angår sikkerhetsutstyr for sykler.

Added to your cart.