Berlinmuren (1961-1989)

Berlinmuren (1961-1989)

Berlinmuren ble et symbol på splittelse og undertrykkelse, muren delte ikke bare byen i to, men splittet også mange familier.

Historie

Nøkkelord

Berlinmuren, Berlin, vegg, vest-Berlin, øst-Berlin, FRG, GDR, Kald krig, stor makt, symbol, Kant, hovedstad, Kommunisme, sosialisme, østlig, Vest, blokade, berlinblokaden, betongvegg, vakttårn, undertrykkelse, Tyskland, historie, symbolsk, undertrykte

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Når ble Forbundsrepublikken Tyskland grunnlagt (Vest-Tyskland)?
 • Når ble Den tyske demokratiske repu blikk (DDR) (Øst-Tyskland)grunnlagt?
 • Hvilken av de allierte stormaktene kontrollerte IKKE en sektor i Berlin?
 • Når trådte Berlinblokaden i kraft?
 • Hvem tok initiativet til Berlinblokaden?
 • Hvordan kunne USA og deres allierte opprettholde forsyningene til den omringede delen av Berlin?
 • Hvilken del av Berlin var kontrollert av Sovjetunionen under blokaden?
 • Hvor mange sektorer delte de allierte Berlin inn i?
 • Hvilket land tok kontroll over Vest-Berlin?
 • Hva kalles perioden som var preget av sterke politiske spenninger, som aldri resulterte i direkte militære handlinger?
 • Når ble North Atlantic Treaty Organization (NATO) etablert?
 • Hva slags organisasjon er NATO?
 • Når ble Warszawapakten opprettet?
 • Hva slags organisasjon var Warszawapakten?
 • Hvilken av følgende hendelser fant IKKE sted under den kalde krigen?
 • Hvilken sentral aktør under den kalde krigen døde i 1953?
 • Hvordan ble Vest-Tysklands medlemsskap i NATO tolket av det sovjetiske lederskapet?
 • Hva hendte det året da Vest-Tyskland gikk inn i NATO?
 • Når ble Vest-Tyskland med i NATO?
 • Hva var hovedårsaken til at Berlinmuren ble bygget?
 • Hvilket år ble Berlinmuren bygget?
 • Er det sant at noen mennesker klarte å flykte til Vest-Berlin gjennom muren?
 • Er det sant at Berlinmuren ble bygget rundt Øst-Berlin?
 • Er det sant at Berlinmuren splittet mange familier?
 • Er det sant at Berlinmuren ikke hadde noen grenseoverganger?
 • Hvilket år falt Berlinmuren?
 • Hva var IKKE en del av Berlinmurens struktur?
 • Hva var IKKE en del av Berlinmurens struktur?
 • Hvilken farge hadde den østlige siden av muren?
 • Hvor høy var muren?
 • Hvor mange østtyske soldater voktet muren i løpet av en vanlig dag?
 • Hva kaltes den mest berømte grenseovergangen mellom Øst- og Vest-Berlin, som ble kontrollert av USA?
 • Hva var på den vestlige siden av muren?
 • På hvilken måte kunne ingen flykte gjennom muren fra Øst-Tyskland?

Scener

Berlinmuren

Splittelsen av Berlin: Muren

Slutten på andre verdenskrig i 1945 og de alliertes seier medførte enorme endringer for tyskerne. Landet var delt i to og Berlin, hovedstaden i den østlige delen, ble delt inn i okkupasjonssoner (sovjetiske, franske, amerikanske og britiske sektorer).

En ‘teknisk barriere’ ble konstruert rundt den sovjetiske sonen i 1947. Delingen av Berlin ble sluttført ved betongmuren som ble bygget rundt Vest-Berlin i 1961. Berlinmuren (die Berliner Mauer, die Mauer) var en splittende struktur på det øst-berlinske og Den tyske demokratiske republikks (GDR) territorium, som omringet Vest-Berlin som ble kontrollert av de tidligere allierte styrkene.

Murens funksjon ble opphevet i 1989, da bølgene av endringer (og innbyggernes hender og verktøy i både den østlige og den vestlige delen) brøt ned dette symbolet på splittelse.

Den tekniske barrieren ble permanent eliminert i november 1991. Noen få gjenværende deler av muren fungerer i dag som minnesmerker og turistattraksjoner.

En million Euro ble nylig donert av et japansk TV-selskap for å plante titusen kirsebærtrær langs restene etter muren.

Okkupasjonssoner i Berlin

Berlinmurens fall i aviser

Struktur

 • lyktestolper
 • grøft
 • betongmur (3,75 m)
 • overvåkingstårn
 • asfaltert vei
 • løpebane for vakthunder
 • patruljevei (1-2 m)
 • piggtrådgjerde (2-3 m)
 • piggtrådgjerde (2,5 m) med elektrisk alarmsystem
 • kjøretøyfeller
 • Vest-Berlin
 • Øst-Berlin

Bygrensens struktur

Berlinmuren var en av de strengest bevoktede grenseområdene noensinne. Muren ble bevoktet av grensepatruljer fra Grenzkommando Mitte (Grensekommandosenter), med 2300 soldater på vakt en gjennomsnittlig dag og nesten 1000 hunder.
Muren var stod ferdig innen 1980-tallet. Det komplekse grensesystemet og dens umiddelbare nærhet (på østsiden) besto av flere soner: rader med ‘blomsterbed’ i betong, elektriske gjerder eller stolper, piggtrådgjerder, patruljefelter, kjøretøyfeller, løpebaner for vakthunder, overvåkingstårn, veier, lyktestolper, betonggjerde osv.

Lengden på de ulike seksjonene av Berlins grense var:
42 km med 3,6 m høy betongmur
59 km med 3,4 m høy betongmur
69 km med 2,9 m høy betongmur
114 km med elektrisk gjerde

Selve muren var en betongvegg som var 3,75 m høy. Den besto av L-formede elementer med jevne betongrør på toppen, malt hvite på østsiden. Dette var barrierens siste tekniske element.

Den vestlige siden ble fullstendig dekket med graffiti gjennom årene. Det var flere grenseoverganger gjennom muren, den mest berømte av disse var den amerikansk-kontrollerte Checkpoint Charlie.

Checkpoint Charlie

Animasjon

Forteller

Etter de alliertes seier i andre verdenskrig ble Tyskland delt i to og Berlin, hovedstaden i den østlige delen, ble delt inn i okkupasjonssoner.

Den vestlige delen ble kontrollert av Frankrike, USA og Storbritannia, mens den østlige delen var under sovjetisk kontroll. Opprettelsen av Forbundsrepublikken Tyskland og Den tyske demokratiske republikk forsterket den allerede eksisterende fiendtligheten mellom de tidligere allierte, som førte til den kalde krigen. Et økende antall østtyskere immigrerte til vest via Berlin.

For å hindre ytterligere utvandring bygget den østtyske regjeringen en teknisk barriere mellom Øst- og Vest-Berlin, som nesten fullstendig isolerte Vest-Berlin fra verden utenfor. Først besto barrieren av et piggtrådgjerde, men senere ble den forsterket med flere andre elementer. Et av disse var en betongmur, som skulle bli symbolet på den kalde krigen.

Muren ble fullført innen 1980-tallet, den splittet familier og gjorde det umulig å flykte vestover. Sett fra østsiden besto den første sonen av dette komplekse grensesystemet av et piggtrådgjerde, et patruljefelt og enda et gjerde. Den neste sonen besto av rader med kjøretøyfeller og en løpebane for vakthunder. Det brede feltet i midten besto av en vei og overvåkingstårn, som var plassert med jevne mellomrom. Det var også en rad med lyktestolper og grøfter. Det siste elementet var den beryktede betongmuren.

Berlinmuren var en av de strengest bevoktede grenseområdene noensinne. Muren ble bevoktet av grensepatruljer fra Grenzkommando Mitte (Grensekommandosenter), med 2300 soldater på vakt en gjennomsnittlig dag og nesten 1000 hunder. Av de 268 rømningsforsøkene som ble gjort endte 125 med døden.

Men bølgen av endringer nådde Berlin i 1989. Fra sommeren i 1989 ble det holdt daglige demonstrasjoner i gatene, hvor man krevde forandringer i det østtyske politiske systemet, en åpning av den indre tyske grensen og fjerning av muren. Disse demonstrasjonene, i tillegg til andre europeiske hendelser, førte til åpning av grensen og rivning av muren, som da hadde mistet sin funksjon. Berlin og Tyskland ble deretter gjenforent, og i 1991 hadde også den kalde krigen opphørt.

Relaterte elementer

U-2 ’Dragon Lady’ (USA, 1957)

Det effektive rekognoseringsflyet har blitt brukt av CIA siden den kalde krigen.

Brandenburger Tor

Denne nyklassiske strukturen er et av de mest kjente landemerkene i Berlin og Tyskland.

Cement production

This 3D scene presents the steps of the cement manufacturing process.

Clothing (Western Europe, 1980s)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Clothing (Western Europe,1960s)

Clothing reflects the lifestyle and culture of the region's inhabitants.

Historical topography (places)

Find notable historical places on a blank map.

Refugees and migrants

This animation presents the current refugee crisis from various points of view.

Tysk soldat (første verdenskrig)

Tyske soldater i første verdenskrig var godt trente og brukte moderne våpen.

Bygging av et elementhus

Bygninger som var konstruert med forhåndsproduserte betongblokker var utbredte i de tidligere sosialistiske landene.

RT-2PM Topol interkontinental ballistisk missil (Sovjetunionen, 1985)

En mobil, ballistisk missil egnet for atomvåpen, som ble utviklet mot slutten av den kalde krigen.

Tysk soldat (andre verdenskrig)

Soldater fra Wehrmacht i andre verdenskrig var veltrente, og godt utrustede med moderne våpen.

Added to your cart.