Babylon (det 6. århundre f.kr.)

Babylon (det 6. århundre f.kr.)

Oldtidsbyen Babylon ble bygget på bredden til elven Eufrat i Mesopotamia.

Historie

Nøkkelord

Babylon, Babel, Mesopotamia, Marduk, Koldewey, Babylons hengende hage, Istarporten, Eufrat, antikkens undere, Irak, kirke, Templet distriktet, assyrerne, befestning, persisk styre, Alexander den store, bystat, bygning, byggverk, Port, imperium, muren, leire murstein, slott, kongelig, bolig, _javasolt

Relaterte elementer

Spørsmål

 • Ved hvilken elv lå Babylon?
 • Hvem grunnla oldtidsriket Babylonia?
 • Hvem var den øverste guden i Babylon?
 • Når var Hammurabi konge?
 • Hva var den totale lengden på Babylons murer?
 • Hvor høy var Ishtar-porten?
 • Hvilket dyr er IKKE avbildet på Babylons murer?
 • Ifølge Herodot, hvor mange tårn ble bygget langs Babylons murer?
 • Hvilken farge hadde de glaserte teglsteinene som dekket Babylons murer?
 • Hvor mange bygninger i Babylon er inkludert på listen over Oldtidens syv underverker?
 • I hvilket nåtidens land lå oldtidsbyen Babylon?
 • Hva var Ishtar-portens dører laget av?
 • Hva kaltes det inngjerdede området hvor zigguraten stod?
 • Hva slags bygning fantes IKKE i oldtidsbyen Babylon?
 • Er det sant at Babylons murer var listet som et av Oldtidens syv underverker?
 • Under hvilken konges regime ble Ishtar-porten fullført?
 • Hvilken struktur var bygget i tempelområdet i Babylon?
 • I hvilket århundre tok Ishtar-porten sin endelige form?
 • Er det sant at de Hengende Hagenes nøyaktige beliggenhet er ukjent?
 • Hvilken gudinne var den mest monumentale og mest ornamenterte porten i Babylon dedikert til?
 • I hvilket rike regjerte Nebukadnesar II?
 • Hvor lå Babylon?
 • Hva betyr det akkadiske ordet ‘Bab-ili’?
 • Hvilken assyrisk konge fikk Babylon ødelagt?
 • Hva var navnet på veien som førte til Ishtar-porten?
 • Hvor finnes det idag en rekonstruksjon av Ishtar-porten?
 • Hva kalles en spesiell type templer fra Mesopotamia?
 • Hvilken bibelsk struktur assosieres med zigguraten i Babylon?
 • Hvilken guddommelighet var zigguraten i Babylon dedikert til?
 • Hvilken gud var tempelområdet i Babylon dedikert til?
 • Hva var Ishtar IKKE en gudinne for?

Scener

Babylon

Oldtidsbyen Babylon ble bygget på bredden til elven Eufrat i Mesopotamia. En bosetning kan ha eksistert her allerede i det 4. årtusen f.Kr. Byen ble først nevnt i en historisk kilde fra det 24. århundre f.Kr. som et sted for tilbedelse av guden Marduk. Navnet på byen hadde blitt endret fra det tidligere navnet Bāb-ili, som betyr «guds port». Det bibelske navnet Babel stammer fra Babylons hebraiske navn.

Restene av byen ligger i dagens Irak, nær byen Al-Hilla, sør for Bagdad.

Omfattende utgravninger begynte tidlig på 1900-tallet, ledet av den tyske arkeologen Robert Koldewey. Idag har de fleste ruinene blitt utgravd og noen av bygningene har blitt rekonstruert.

Ishtar-porten

Babylon var omgitt av doble murer. Den ytre muren hadde flere porter, hvorav den største og mest storslåtte var Ishtar-porten. Prosesjonsveien som førte til tempelområdet i sentrum av byen gikk gjennom denne porten.

Porten var dedikert til Ishtar, den akkadisk-babylonske gudinnen for dyr og planter, kjærlighet, fruktbarhet og morskap, men også for strid og krig.

Den legendariske porten ble fullført under regimet til Nebukadnesar II. Den omtrent 14 m høye strukturen var dekket med karakteristiske blå-glasert teglstein og dekorert med basrelieffer som forestilte tyrer og drager (Mušḫuššu) fra den akkadiske mytologien. Døren var laget av sedertre.

Selv om den opprinnelige porten ikke har overlevd, er en rekonstruksjon utstilt i Pergamonmuseet i Berlin.

Palass

Det kongelige palasset lå i den nordlige delen av byen, innenfor yttermurene. Ifølge historiske kilder fikk strukturen, som lignet Ishtar-porten, sin endelige form under regimet til Nebukadnesar II, den best kjente kongen fra det neo-babylonske riket.

Hengende hager

Strukturen som er kjent som «Babylons Hengende Hager» var et av oldtidens sju underverker. Selv om greske historikere kalte hagene «Semiramis Hager», tilegnet den legendariske assyriske dronningen, kan hagene ha blitt gjennomført av kong Nebukadnesar II rundt år 600 f.Kr.

Ifølge legenden fikk kongen de Hengende Hagene bygget for sin kone, dronning Amytis, fordi hun savnet de grønne dalene og åsene i sitt hjemland. For å tilfredsstille sin kone bygget kongen et stort palass som lignet et fjell, dekket med planter.

Ifølge gamle historikere var «Babylons Hengende Hager» faktisk en trappet struktur, tilsvarende en ziggurat. Terrassene ble fylt med jord og plantene ble vannet ved hjelp av et genialt system.

Strukturen ble sannsynligvis kalt «hengende» hager fordi når man så dem på avstand, kan det ha sett ut som om plantene hang i løse luften. Hagenes nøyaktige beliggenhet er imidlertid fortsatt ukjent.

Ziggurat

 • trapper
 • tempelområdets murer
 • ziggurat
 • helligdom
 • brent tegl

Prosesjonsveien gikk gjennom Ishtar-porten til tempelområdet. En av de mest berømte gamle zigguratene, den som var dedikert til Marduk, lå i dette området. Marduk var den øverste guden i Babylon; helligdommen som ble bygget på toppen av zigguraten var det viktigste stedet for tilbedelse av guden. Strukturen ble kalt Etemenanki, «grunnlaget for himmelen og jordens tempel».

En ziggurat kan opprinnelig ha blitt konstruert her i det andre årtusen f.Kr. Etter at Babylon ble ødelagt av assyrerne i det 7. århundre f.Kr. ble tempelet og andre bygninger gjenoppbygget i det 7.-6. århundre f.Kr. Ifølge historiske kilder besto det av syv etasjer og var 91 meter høyt. Det bibelske «Babels Tårn» er av mange identifisert med Marduk-tempelet.

Århundrer senere, da byen ble forlatt av sine innbyggere, begynte zigguraten å forfalle. Teglsteinene ble fraktet bort av lokalbefolkningen. Under utgravninger på 1900-tallet fant man bare grunnvollene.

Boligområde

 • vollgrav
 • bro
 • prosesjonsvei
 • hengende hager
 • Ishtar-porten
 • palass
 • festning
 • Eufrat
 • ziggurat
 • tempelområde
 • boligområde
 • bymurer

Under det neo-babylonske rikets storhetstid kan byen ha hatt flere hundre tusen innbyggere.

Byens struktur var enkel, de lange veiene delte den inn i lange, rektangulære områder. Boligområdene lå lenger borte fra sentrum.

Babylons murer

 • bymurer
 • tyr
 • løve
 • Ishtar-porten
 • prosesjonsvei
 • glasert teglstein
 • Mushussu - En drage i akkadisk mytologi, Marduks hellige dyr. Det er en mytologisk hybrid av en ørn, en løve, en slange og en skorpion.

Babylon var omgitt av høye og sterke murer. Den ytre muren, konstruert med teglstein, var sannsynligvis omtrent 18 km lang og 18 m høy.

Ifølge den gamle greske historikeren Herodot, var murene tykke nok til at en vogn med fire hester kunne snu på toppen av dem. Arkeologiske funn indikerer imidlertid at murens tykkelse ved Ishtar-porten kan ha vært rundt 4 m.

Herodot skrev også at hundrevis av tårn ble bygget på toppen av murene, noe som gjorde Babylons skyline til et imponerende syn. Disse mektige murene og den legendariske Ishtar-porten inspirerte gamle historikere til å navngi strukturen som et av oldtidens syv underverker.

Animasjon

Forteller

Babylon, som ble bygget på bredden til elven Eufrat, spilte en ekstremt viktig rolle i Mesopotamias historie. Den nøyaktige datoen for grunnleggelsen av Babylon er ukjent. Det var opprinnelig en liten akkadisk-amorittisk by, men dens betydning vokste kontinuerlig.

I det 18. århundre f.Kr., under Hammurabis regime, hadde byen blitt sentrum for Babylonia. Senere, i den assyriske perioden, avtok byens betydning. Under Nebukadnesar IIs regime ble Babylon gjenoppbygget. Den oppblomstrende byen ble sentrum for det neo-babylonske riket i det 6. århundre f.Kr.

På den tiden var Babylon omgitt av beskyttende murer, som var rundt 18 km lange. Murene var konstruert av teglstein og var omtrent 18 m høye. Disse mektige murene og den legendariske Ishtar-porten inspirerte gamle historikere til å liste strukturen som et av oldtidens syv underverker.

Prosesjonsveien gikk gjennom Ishtar-porten før den passerte festningen og palasset. De legendariske Hengende Hagene kan også ha ligget ved prosesjonsveien, men den nøyaktige beliggenheten er fortsatt ukjent. Prosesjonsveien passerte også det inngjerdede tempelområdet, det religiøse sentrum av byen. Zigguraten som var dedikert til Marduk, den øverste guden i Babylon, stod i dette området.

Byens struktur var enkel, med lange veier som delte byen inn i lange, rektangulære områder. De nyere delene av byen var hovedsakelig boligområder, hvor de flere hundre tusen innbyggerne bodde.

I den andre halvdelen av det 6. århundre f.Kr. ble Babylon styrt av perserne, men var fortsatt en av de viktigste kongelige byene. Byens betydning ble ikke mindre, selv ikke under regimet til den makedonske kongen Aleksander den store, etter at han erobret Persia. Etter hans tidlige død begynte imidlertid Babylon å forfalle, og ble senere forlatt av innbyggerne.

Relaterte elementer

Antikkens Syv Underverker

I dag er kun ett av antikkens syv underverker intakt: Kheopspyramiden.

Bystaten Ur (2000-tallet f.Kr)

Oldtidsbyen som lå nær elven Eufrat var et viktig senter for sumerisk kultur.

Ziggurat (Ur, 2000-tallet f.Kr.)

Ziggurater var typiske trappepyramider som ble brukt som templer i antikkens Mesopotamia.

Hammurabis lover

Hammurabis lover er symbolet på den mesopotamiske sivilisasjonen; de består av 282 lover som er innrisset i en stele av basalt.

Hus fra antikkens Egypt

Et vanlig egyptisk bosted besto av jevnlig arrangerte rom.

Legendariske imperier fra antikken

Mange legendariske imperier har blitt bygget (og ødelagt) gjennom historiens løp.

Mesopotamiske oppfinnelser (3. årtusen f.Kr.)

Disse redskapene, revolusjonerende i sin enkelhet, er fortsatt i bruk i dag.

Olympia (400-tallet f.Kr.)

De olympiske leker, som ble arrangert i byen hvert fjerde år etter 776 f.Kr, gjorde den til en av de sentrale byene i antikkens Hellas.

The Forbidden City (Beijing, 17th century)

The Forbidden City is one of the most magnificent and mysterious monuments of imperial China.

Akropolis (Athen, 5. århundre f.Kr.)

Verdens mest berømte festning, Akropolis i Athen, ble bygget i det 5. århundre f.Kr., under Perikles' tidsalder.

De egyptiske pyramidene (Giza, 26. århundre f.Kr.)

Giza nekropolis er det eneste av de gamle underverkene som fremdeles er intakt.

Den Kinesiske Mur

En rekke festninger bygget for å hindre inntrengere fra nordlige nomadiske grupper.

Djoserpyramiden (Sakkara, det 27. århundre f.Kr)

Trappepyramiden som ble bygget på 2600-tallet f.Kr. regnes som den første pyramiden i Egypt.

Jordbruk i Nildalen i antikken

Antikkens Egypt ble kalt "Nilens gave", siden elven spilte en viktig rolle for fremveksten av den egyptiske sivilisasjonen.

Knossos (2. årtusen f.Kr.)

Det største bygningskomplekset fra Bronsealderen i antikkens Kreta var sannsynligvis senteret til minoisk kultur.

Mykene (det 2. århundre f.Kr.)

Denne byen med en videreutviklet kultur var historiens første bosetning som hadde et citadell.

Namdaemun (Seoul, Sør-Korea, 14. århundre)

Namdaemun er utpekt som Sør-Koreas første nasjonalskatt, og var en av hovedportene i bymuren rundt Seoul i middelalderen.

Neolittiske bosetninger

Som et resultat av de revolusjonære framskrittene i neolittisk tid, ble menneskelige samfunn etablert i de første varige bosetningene.

Nizwa Fort (Oman, 17. århundre)

Det runde tårnet i det største fortet på den arabiske halvøya hadde et genialt forsvarssystem.

Persisk kriger (5. århundre f.Kr.)

De utmerkede bueskytterne var fryktede medlemmer av den persiske hæren.

Persisk monark (5. århundre f.Kr.)

Antikkens persiske monarker var berømte for størrelsen på deres imperium og deres rikdom.

Teotihuacán (4. århundre)

Byen er majestetisk selv i ruiner, og var den største og mest folkerike bosettingen i det førkolumbiske Amerika.

Added to your cart.