Atommodellens utvikling

Historiske milepæler om teorier og synspunkter om atomets struktur.

Relaterte tillegg

Nitrogenmolekylenes oppbygning

Denne animasjonen illustrerer strukturen av nitrogenmolekyler, med én sigma- og to...

Appelsin og flammer

Når den eteriske oljen fra appelsinskallet treffer flammen, brenner oljen og skaper en liten...

Blyakkumulator

Elektrokjemiske prosesser i en blyakkumulator produserer elektrisk strøm.

A non-flammable tissue (Observation)

Go behind the scenes of gastronomy and film tricks: objects in flames do not always burn, do they?

Oppløsning av NaCl

Vanlig salt løses opp i vann: polare vannmolekyler danner et belegg rundt ionene.

Reaksjon mellom sink og saltsyre

Når sink oppløses i saltsyre produseres hydrogengass.

Effekten av temperatur på kjemisk likevekt

Endring i fargen på kobolt (II) kloridoppløsningen på grunn av oppvarming og avkjøling.

Added to your cart.