2-metylpropan (C₄H₁₀)

En isomer av butan, en fargeløs, brennbar gass.

Relaterte tillegg

Dehydrering av sukker med svovelsyre

I dette eksperimentet ser vi hva som skjer når rørsukker kommer i kontakt med svovelsyre.

Glysylglysin (C₄H₈N₂O₃)

Den enkleste peptiden, dannet av to glysinmolekyler med en peptidbinding.

D-glukose (dekstrose) (C₆H₁₂O₆)

Den viktigste kilden til energi for levende celler.

Fibroin

Fibroin er et fibrillært protein som utskilles av silkeormer.

Proteinstruktur

Strukturen og oppsetningen av polypeptidkjeder påvirker proteinenes romstruktur.

Histidin

En av de 20 aminosyrene som utgjør proteiner.

DNA

Bærer av genetisk informasjon i celler.

Added to your cart.