1,1,2,2-tetrafluoretylen (C₂F₄)

1,1,2,2-tetrafluoretylen (C₂F₄)

Fargeløs, luktfri gass, monomeren til teflon.

Kjemi

Nøkkelord

tetrafluoretylen, teflon, alkylhalid, halogenholdig organisk forbindelse, polymerisasjon, monomer, polymer, varmeresistent, Organisk kjemi, kjemi

Relaterte elementer

Scener

Kulepinnemodell

Tetrafluoretylen C₂F₄

Informasjon

Molmasse: 100,2 g/mol

Smeltepunkt: -131,15 °C

Kokepunkt: -75,9 °C

Tetthet: 1,519 g/cm³

Egenskaper

1,1,2,2-tetrafluoretylen er en monomer av teflon. Den er en fargeløs, luktfri, brennbar gass. Den deltar i de typiske reaksjonene til alkener, som addisjon og polymerisering. Den reagerer intenst med klor i romtemperatur, i kontakt med lys. Den danner eksplosive peroksider med oksygen.

På grunn av tendensen mot selvpolymerisering, må tetrafluoretylen holdes med en stabilisator, borte fra luften.

Forekomst og produksjon

Tetrafluoretylen produseres under pyrolyse av difluorklormetan i en temperatur på 600-800 °C.

Bruksområder

Tetrafluoretylen brukes til produksjon av teflon.

Kalottmodell

Fortellerstemme

Relaterte elementer

Polytetrafluoretylen, teflon (C₂F₄)n

En av de mest kjente syntetiske polymerene.

Eten (etylen) (C₂H₄)

Det første elementet i den homologe serien av 1-alkener.

Hydrogenfluorid (HF)

Ett av hydrogenhalogenidene, et meget aggressivt stoff - det angriper til og med glass.

Polymerisering av eten

Polymerisert eten er kjent som polyeten, en type plast.

Addisjon

I en addisjonsreaksjon forenes molekyler fra ett eller flere stoffer uten å danne et biprodukt.

Fluor (F₂)

Det letteste halogenet, en blek gul-grønn, giftig gass, ekstremt reaktiv. Teflon er dens mest kjente forbindelse.

Bortrifluorid (BF₃)

En fargeløs gass som er tyngre enn luft og har en stikkende lukt. Den danner hvit røyk i fuktig luft.

Sammenligning av halogener

Halogener er en gruppe i det periodiske system som inneholder fem kjemisk beslektede grunnstoff; fluor, klor, brom, jod og astat.

Added to your cart.