Naftaleen (C₁₀H₈)

De eenvoudigste polycyclische aromatische koolwaterstof.

Artillerie wapens, uitvindingen van Leonardo da Vinci

Leonardo heeft zijn creativiteit ook in de plannen van een verscheidenheid van artillerie wapens aangetoond.

Vliegtuig, een uitvinding van Leonardo da Vinci (1488-1489)

Met deze uiterst complexe studie probeerde hij de fasen van vogelvlucht te emuleren.

Avaren (8e eeuw)

De Avaren vestigden een stabiel rijk in het Karpatenbekken tussen de 6-8e eeuw.

Fosfortrichloride (PCL₃)

Kleurloze vloeistof die rook afgeeft in vochtige lucht.

Hongaarse huzaar

De term 'huzaar' verwijst naar een type lichte cavalerie met Hongaarse oorsprong die populairst was in de 18e-19e eeuw.

Calvinistisch College van Debrecen (18de eeuw)

Een van de oudste Hongaarse scholen, waar veel bekende studenten studeerden.

Ethaan (C₂H₆)

De bekendste en belangrijkste alcohol in de levensmiddelenindustrie.

Zilvernitraat (AgNO₃)

Een van de grondstoffen voor niet-digitale fotografie.

Fosfaat (PO₄³⁻)

Een ioncomplex dat wordt gevormd door afgifte van een proton uit fosforzuur.

Nitraat (NO₃⁻)

Een complex ion, de belangrijkste stikstofbron voor planten.

Trans-2-buteen (C₄H₈)

De eenvoudigste vertegenwoordiger van de geconjugeerde dienen.

Oxoniumion (H₃O⁺)

De pH van een oplossing wordt bepaald door de verhouding van hydroniumionen en hydroxide-ionen.

Sulfaat (SO₄²⁻)

Ioncomplex dat wordt gevormd door afgifte van een proton uit zwavelzuur.

Moderne West-Europese kledingstukken (17e eeuw)

De kledingen weerspiegelen de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk.

Diglycine (C₄H₈N₂O₃)

Het eenvoudigste peptide, dat bestaat uit twee glycinemoleculen met daartussen een peptidebinding.

Added to your cart.