Elektriciteitsvoorziening-netwerk

Het doel van het elektriciteitsvoorziening-netwerk is om elektriciteit te leveren voor de...

Zonne-energiecentrale

Met behulp van energie van de zon wordt elektriciteit geproduceerd.

Saturnus

Saturnus is de tweede grootste planeet in het zonnestelsel, gemakkelijk herkenbaar door...

Neptunus

Neptunus is de buitenste planeet van het zonnestelsel, de kleinste van de gasreuzen.

Kaart van de zeebodem

De grenzen van tektonische platen zijn te zien op de zeebodem.

Vlakgecentreerd kubiek metaalrooster

In het vlakgecentreerde kubieke metaalrooster zijn de metaalatomen het dichtst op elkaar...

Klimaatzones

De aarde is verdeeld in geografische en klimatologische zones, die resulteren in de...

Karstgebied (gemiddeld niveau)

Op een karstgebied ontstaan karstobjecten zoals dolinen of druipstenen.

Archeologische opgraving (kuilhuis)

Grote bouwplaatsen bezorgen archeologen die naar artefacten zoeken veel werk.

Stikstof-cyclus

Atmosferische stikstof wordt gebonden door bacteriën en gebruikt door levende organismen...

Gletsjer (middelbaar niveau)

Een gletsjer is een uit sneeuw gevormde ijsmassa die zich langzaam en doorlopend beweegt.

SM U-35 onderzeeër (Duitsland, 1912)

Onderzeeërs hebben al ten tijde van de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol in...

Sfeer

Een sfeer is de verzameling punten die allemaal dezelfde afstand hebben tot een bepaald...

Cilindrische lichamen

Deze animatie toont verschillende cilindrische lichamen en hun mantelvlakken.

Schildklier

Een belangrijk klier die hormonen produceert. De hormonen hebben invloed op de...

Kubisch ruimtelijk gecentreerd kristalrooster

Het kubisch ruimtelijk gecentreerde rooster is het minst dichte kristalrooster.

Alkalinebatterijen

Door de elektrochemische processen binnen de alkalinebatterijen wordt elektriciteit opgewekt.

Gelijkstroommotor

Tussen de permanente magneten van een gelijkstroommotor bevindt zich een leiding (spoel)...

RT-2PM Topol intercontinentale ballistische raket (Sovjetunie, 1985)

Een mobiele, mogelijke nucleaire ballistische raket die aan het eind van de Koude Oorlog...

Supermarine Spitfire (Verenigd Koninkrijk, 1938)

De Spitfire was een legendarische Britse eenpersoons jager die werd gebruikt in de Tweede...

Added to your cart.