Het ontstaan van de Aarde en de Maan

De animatie laat zien hoe de Aarde en de Maan ontstonden.

Tyrannosaurus rex

Een reusachtig, vleesetend reptiel uit de prehistorie, en waarschijnlijk de beroemdste...

Prehistorische grot

Door de allervroegste woningen van mensen komen we veel te weten over de levensstijl van...

De flora en fauna uit het carboon

Deze animatie gaat over enkele dieren en planten die leefden tussen het devoon en het...

Stonehenge (Groot-Brittannië, bronstijd)

Het wereldberoemde monument in Engeland is nog steeds een mysterie voor archeologen.

Venusbeeldjes

Deze kleine prehistorische beeldjes symboliseren waarschijnlijk vruchtbaarheid en rijkdom.

Van het stenen tijdperk tot de ijzertijd

Deze animatie toont de ontwikkeling van de bijl tijdens verschillende archeologische...

Neolithische nederzetting

Als gevolg van de neolithische revolutie ontstonden de eerste permanente nederzettingen.

De ontwikkeling van het Zonnestelsel

De zon en de planeten ontstonden ongeveer 4,5 miljard jaar geleden door de condensatie...

De verspreiding van de homo sapiens op aarde

De 'wijze man' is ontstaan in Afrika en verspreidde zich over de meeste continenten.

Pteranodon

Een vliegend, prehistorisch reptiel dat op een vogel lijkt, er is echter geen directe...

Ammonieten

Een uitgestorven groep koppotigen. Ze dienen als belangrijke gidsfossielen.

Dodo

De dodo is een uitgestorven loopvogel, die het symbool werd van uitgestorven diersoorten.

Megalitische culturen in Europa

Bouwwerken van enorme steenblokken van duizenden jaren oud zijn monumenten van...

Hunebedden

De in het huidige Nederland gelegen speciale dolmen of hunebedden werden ongeveer 5.000...

Monsters van de oerzee, zeeschorpioenen

Een uitgestorven groep Paleozoïsche aquatische geleedpotigen.

Deinonychus

De naam Antirrhopus Deinonychus betekent "verschrikkelijke klauw". Het was een dinosaurus...

Archaeopteryx

De Archaeopteryx heeft kenmerken van zowel een vogel als van een reptiel. De...

Stegosaurus

Een prehistorisch reptiel. De platen op zijn rug hielpen bij het regelen van zijn...

Wolharige mammoet

Een uitgestorven slurfdier, nauw verwant aan de hedendaagse olifant, waarop mensen in de...

Added to your cart.