DNA

Drager van genetische informatie

Aminozuren

Aminozuren zijn de monomeren van eiwitten.

Covalente bindingen in benzeenmoleculen

In benzeen zitten sigma-bindingen en gedelokaliseerde pi-bindingen tussen koolstofatomen.

De structuur van eiwitten

De structuur en samenstelling van polypeptideketens beïnvloedt de ruimtelijke structuur...

Hemoglobine

Zuurstofdragend eiwit in onze rode bloedcellen.

Fullereen (C₆₀)

Een kristallijne allotroop van koolstof die aan het einde van de jaren '80 ontdekt werd.

RNA

Een polynucleotide die bestaat uit fosforzuur, ribose en nucleobasen (cytosine, uracil,...

Stearinezuur (octadecaanzuur) (C₁₇H₃₅COOH)

Vaste, witte stof, een bestanddeel van plantaardige oliën en dierlijke vetten.

Lactose (C₁₂H₂₂O₁₁)

Een type suiker dat voorkomt in de melk van zoogdieren.

Sucrose (bietsuiker) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Een witte, in water oplosbare zoete verbinding die bekendstaat als suiker.

Cellulose (C₆H₁₀O₅) n

Een bestanddeel van de celwanden en vezels van planten.

Olieraffinage

Uit de ruwe aardolie worden verschillende olieproducten zoals diesel, benzine of...

Vetmolecuul

Drie verzadigde vetzuurmoleculen die verbonden zijn aan een glycerolmolecuul.

Optische isomeer

De spiegelbeeld isomeren van asymmetrische vormen en vaste stoffen zijn niet-superponeerbaar.

Oliemolecuul

Triglyceriden met onverzadigde vetzuren zijn vloeibaar bij kamertemperatuur.

De secundaire structuur van eiwitten

Polypeptideketens bestaan ​​uit aminozuren en kunnen voorkomen in alfa-helix of...

De conformaties van ethaan

De geschrankte conformatie van ethaan is stabieler dan de geëclipseerde conformatie.

De polymerisatie van etheen

Gepolymeriseerd ethyleen staat bekend als polyethyleen, een soort plastic.

Mierenzuur (methaanzuur) (HCOOH)

Mierenzuur is het simpelste carbonzuur.

Diamant

Kristallijne allotroop van elementair koolstof, de hardste bekende natuurlijke stof.

Added to your cart.