Ontwikkeling van het atoommodel

Overzicht van de geschiedenis van de atoomstructuur

Atmosferische circulatie

Het verschil tussen de temperatuur van de polaire en equatoriale zones veroorzaakt...

Milieuvriendelijke auto’s

De combinatie van een conventionele verbrandingsmotor met een elektrisch aandrijfsysteem...

Kettingreactie

Energie die vrijkomt bij kernsplitsing kan gebruikt worden voor civiele of militaire...

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese in organische...

De structuur van stikstofmoleculen

Deze animatie toont de structuur van stikstofmoleculen, met een sigma en twee pi...

Faseovergangen

Een faseovergang is de verandering van de ene aggregatietoestand van een stof naar de andere

Elektronenconfiguratie van calcium

Deze animatie toont de elektronenconfiguratie van het calciumatoom.

Aluminiumsmelterij

In een aluminiumsmelterij wordt aluminium uit aluinaarde geëxtraheerd door middel van...

Covalente bindingen in benzeenmoleculen

In benzeen zitten sigma-bindingen en gedelokaliseerde pi-bindingen tussen koolstofatomen.

Ozonlaag

De ozonlaag filtert de schadelijke UV-straling van de zon en is daarom onmisbaar voor het...

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van...

Zwaveligzuur (H₂SO₃)

Kleurloos, matig sterk zuur, alleen bekend in een waterige oplossing.

Eengezinswoning zonder CO2-uitstoot

Het ontwerp en de bouw van moderne huizen spelen een belangrijke rol bij milieubescherming.

De reactie van ammoniak en waterstof-chloride

Ammoniumchloride is het resultaat van de reactie van ammonia met waterstofchloride.

De polymerisatie van etheen

Gepolymeriseerd ethyleen staat bekend als polyethyleen, een soort plastic.

Ijzerindustrie (middelniveau)

Ruwe ijzer wordt geproduceerd uit ijzererts in ijzersmelterijen.

Calciumcarbonaat (CaCO₃)

Kalksteen is een veelgebruikt materiaal met veel verschillende toepassingen.

Chlorering van methaan door een substitutiereactie

Tijdens de substitutiereactie worden de waterstofatomen van methaan vervangen door...

Productie van ammoniak uit stikstofgas en waterstofgas (Haber-Bosch proces)

Grootschalige ammoniakproductie vereist een hoge temperatuur en druk en de aanwezigheid...

Added to your cart.