Vulkanisme

Deze animatie toont verschillende soorten vulkaanuitbarstingen.

Tornado's

Kortdurende maar extreem krachtige tornado's kunnen veel schade aanrichten.

Hotspots

Hotspots zijn gebieden in de korst van de aarde waar magma regelmatig aan het oppervlakte...

De vorming van wolken en neerslag, wolkentypen

Verdampend oppervlaktewater vormt wolken en valt in de vorm van neerslag terug op aarde.

Hydrothermale diepzeebronnen

Een hydrothermale bron is een scheur in het aardoppervlak waaruit geothermisch verwarmd...

Tsunami

Tsunamigolven zijn zeer hoge golven die een enorme vernietiging teweeg kan brengen.

Breuken (intermediair)

Verticale krachten kunnen lagen rots in verschillende breuken breken, die daarna...

Tektonische platen

Tektonische platen kunnen ten opzichte van elkaar bewegen.

Bliksem

Bliksem is een plotselinge elektrostatische ontlading die gepaard gaat met een geluid dat...

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat...

Rivieren en landvormen

Rivieren spelen een belangrijke rol in het vormen van het aardoppervlak: ze veroorzaken...

Hoogtezones

In bergachtige gebieden veranderen het klimaat, de bodemeigenschappen, de flora en fauna...

Het ontstaan van meren

Door endogene en exogene krachten of door menselijke activiteit kunnen er stilstaande...

Eolische landforms in woestijnen

Wind, als externe kracht, speelt een belangrijke rol in het vormgeven van woestijnen.

Aardbeving

Een aardbeving is één van meest vernietigende natuurverschijnselen.

Plooiing (geavanceerd niveau)

Laterale drukkrachten zorgen ervoor dat rotsen zich plooien. Zo worden plooiingsgebergten...

Hoe vormen zeeën het aardoppervlak?

Zeewater, als exogene kracht, speelt een belangrijke rol bij de vorming van kustlijnen.

Zeeniveaus

Fysieke eigenschappen, alsmede de flora en fauna van de zee veranderen hoe dieper men komt.

Grondbeginselen van de fysieke geografie

Deze animatie toont de belangrijkste oppervlaktevormen, oppervlaktewater en hun relevante...

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van...

Added to your cart.