Zwavelzuur (H₂SO₄)

Zwavelzuur (H₂SO₄)

Een kleurloze, viskeuze vloeistof, een zeer bijtend sterk zuur dat wordt gebruikt in verschillende industriële processen.

Chemie

Trefwoorden

zwavelzuur, zuur, sterk zuur, oxozuur, zuurtegraad, hygroscopisch, diprotisch zuur, oxydatie, uitdroging, gepassiveerd, sulfaten, batterij, anorganische chemie, Chemie

Gerelateerde items

Zwaveligzuur (H₂SO₃)

Kleurloos, matig sterk zuur, alleen bekend in een waterige oplossing.

Kopersulfaat (CuSO₄)

Een zwavelverbinding die vaak wordt gebruikt als gewasbeschermingsmiddel.

Loodaccu

Elektrochemische processen in een loodaccu produceren elektrische stroom.

Sulfaat (SO₄²⁻)

Ioncomplex dat wordt gevormd door afgifte van een proton uit zwavelzuur.

Waterstofsulfide, zwavelsulfide (H₂S)

Kleurloos, gifig gas dat naar rotte eieren ruikt, komt voor in bepaald mineraal- en bronwater.

Zwavel (S₈)

Een gele, geurloze vaste stof die op de 16e plaats staat op de lijst van meestvoorkomende elementen in de aardkorst. Een van de meest voorkomende...

Zwaveldioxide (SO₂)

De belangrijkste veroorzaker van zure regen, een tussenproduct bij de vervaardiging van zwavelzuur.

Zwaveltrioxide (SO₃)

Een van oxiden van zwavel, vormt samen met water zwavelzuur.

Salpeterigzuur (HNO₂)

Een oxozuur van stikstof. Een kleurloos, scherp ruikend, matig sterk zuur, dat alleen bestaat in waterige oplossingen.

Added to your cart.