Werking van een riviersluis

Werking van een riviersluis

Riviersluizen maken rivieren met grote hoogteverschillen veilig en bevaarbaar.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

rivier sloten, decoratieve gate, sluiskolk, slotsysteem, vervoer, vervoer over water, Verzending, schip, rivier, water niveau, hoogteverschil, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Scènes

Bovenaanzicht

  • benedenstroom
  • bovenstroom
  • sluispoort
  • schutkolk

Het varen op rivieren met grote hoogteverschillen is gevaarlijk. Riviersluizen worden gebouwd om dergelijke hoogteverschillen weer gelijk te stellen, zodat er veilige scheepvaart op deze rivieren kan plaatsvinden.

Een sluizencomplex bestaat uit een reeks schutkamers; een reeks schutkolken die door sluispoorten van elkaar worden gescheiden. De hoeveelheid water in deze kamers, kortom het waterniveau, kan hierdoor gereguleerd worden. Wanneer een sluispoort geopend wordt, stroomt het water van het hogere niveau naar het lagere niveau tot beide niveaus aan elkaar gelijk zijn. Daarna gaat de boot naar de volgende sluis. En zo vaart het van de ene naar de andere sluis.

Wanneer een boot stroomafwaarts vaart, is het niveau van de bovenstroom hoger dan dat van de eerste sluis. Daarom moet het waterniveau in de sluis verhoogd worden zodat de boot door de sluispoort naar de schutkolk kan varen. Wanneer de bovenpoort gesloten wordt, wordt het waterniveau van de schutkolk verlaagd naar dat van de tweede sluis.

Daarna wordt de bodempoort geopend en kan de boot doorvaren naar de tweede sluis. Uiteindelijk wordt het waterniveau van de laatste schutkolk opnieuw verlaagd naar het niveau van de benedenstroom. Hier wordt de laatste sluispoort geopend en verlaat de boot het sluizencomplex.

Wanneer een boot stroomopwaarts vaart, wordt het waterniveau geleidelijk aan verhoogd.

Zijaanzicht

  • benedenstroom
  • bovenstroom
  • onderste sluis
  • bovenste sluis
  • schutkolk

Nu krijg je een inkijkje in hoe een sluizencomplex werkt en hoe het waterniveau in de sluizen verlaagd of verhoogd wordt. Een sluispoort bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Tot nu toe heb je alleen de bovenste paar sluispoorten gezien, maar nu neem je ook een kijkje in wat er binnenin de sluis plaatsvindt.

Wanneer de bovenste poort opent, gaat er ook een lagere poort open. Het sluizencomplex werkt zoals een trap: wanneer de sluispoorten geopend worden, worden de trappen vlak; het principe lijkt op dat van een lift.

De vlakke trappen zorgen ervoor dat het water naar het lagere niveau stroomt. Het water op de bodem wordt woelig en doet de boot schommelen; daarom moeten passagiers zich vasthouden als ze een sluis passeren, zeker als ze zich aan boord bevinden van een kleine boot.

Vooraanzicht

Nu kijk je vanaf het dek hoe een boot door een sluis passeert. Je vaart stroomafwaarts en bereikt de bovenste sluis van het complex. Je moet wachten tot de lichten aangeven dat de sluis gereed is.

Dan gaat de sluispoort open en kan je de eerste schutkolk binnenvaren. Wanneer je achterom kijkt kan je zien dat de eerste poort opnieuw gesloten is. Je voelt het waterniveau zakken. Het is net alsof de muren groeien, maar eigenlijk ben jij het die 'zinkt' in de sluiskamer. De hoeveelheid water in de kamer wordt dan ook verminderd. Daarna geven de lichten op de volgende poort aan dat deze open is en ga je de volgende sluiskamer binnen. Dit proces herhaalt zich tot de boot de benedenstroom van de rivier bereikt.

Gerelateerde items

Beekparelmossel

Een wijdverspreid weekdier dat leeft in zoet water.

De strijd van Nederland tegen de zee (17de eeuw)

De bewoners van het noorden van de Nederlanden vochten al in de Middeleeuwen en ook in de moderne tijd effectief tegen de zee.

De Zuiderzeewerken en de Deltawerken

Bijzondere waterbouwkundige werken waarmee Nederland zijn eeuwenlange gevecht tegen de zee voortzet.

Getijdencentrale

Getijdencentrales maken gebruik van de dagelijkse schommelingen van de waterstand voor de productie van elektriciteit.

Het Panamakanaal

Het Panamakanaal is een kunstmatige waterweg die is aangelegd om scheepvaartroutes tussen de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan in te korten.

Hoe werkt de roltrap?

Deze animatie laat zien hoe een roltrap werkt.

Hoe werkt het? - Sonar

Deze animatie laat zien hoe sonars werken.

Rivieren en landvormen

Rivieren spelen een belangrijke rol bij het vormen van het aardoppervlak: ze veroorzaken erosie, en ze transporteren en zetten sediment af.

Syrische waterrad (Hama, 13e eeuw)

De middeleeuwse Arabische waterraden zorgden ervoor dat het stromende water naar afgelegen gebieden kon worden geleid.

Waterkering

De beschermende dijk, of de zomerdijk in het geval van kleine overstromingen, zorgt voor de bescherming tegen schade door overstromingen.

Waterkrachtcentrale (Hoover Dam, VS)

Deze enorme dam werd vernoemd naar Herbert C. Hoover, de 31e president van de Verenigde Staten.

Waterturbine, generator

Waterturbines zetten de kinetische energie van water om in elektrische stroom.

Containerschip

Commerciële maritieme routes van containerschepen vormen een wereldwijd netwerk.

Added to your cart.