Waterverontreiniging

Waterverontreiniging

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn industrie, landbouw en steden.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

watervervuiling, milieuvervuiling, milieubescherming, rioolwater, zure regen, duurzame ontwikkeling, menselijke activiteit, afvalwater behandeling, pesticide, klimaatverandering, ontbossing, Maritieme handel, zeetransport, radioactieve straling, kunstmest, industrie, nederzetting, landbouw, vervoer over water, chemisch, water, petroleum, Aardrijkskunde, afval, ontwikkeling, maatschappij, vízfelhasználás, meren, zeeën, rivier, schadelijke stoffen, productie, milieu, Natuurkunde

Gerelateerde items

Scènes

Gerelateerde items

Bodemverontreiniging

In de animatie zie je wat de belangrijkste bronnen van bodemverontreiniging zijn.

Milieuvervuiling

De negatieve effecten van de menselijke samenleving op de natuurlijke omgeving worden milieuvervuiling genoemd.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Het gezuiverde afvalwater kan door de landbouwsector en industrie gebruikt worden.

Watertoevoersysteem

De watertoevoersysteem biedt schoon en veilig drinkwater voor de consument.

De metropool

Een metropool is een grote stad met meer dan één miljoen inwoners.

De ontzilting van zeewater

Met behulp van ontzilting kan uit zeewater drinkwater worden gewonnen.

De watercyclus (basisniveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Luchtvervuiling

Deze animatie laat de belangrijkste oorzaken zien van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Wateren onder de oppervlakte

Grondwater en aquifers zijn soorten water die zich onder de oppervlakte bevinden.

Eengezinswoning zonder CO2-uitstoot

Het ontwerp en de bouw van moderne woonhuizen spelen een belangrijke rol bij de milieubescherming.

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Het ontstaan van meren

Door endogene en exogene krachten of door menselijke activiteit kunnen er stilstaande watermassa's ontstaan op plaatsen waar het aardoppervlak verlaagd is.

Kerncentrale

In kerncentrales wordt de energie die vrijkomt bij atoomsplitsing omgezet in elektrische energie.

Ozonlaag

De ozonlaag filtert de schadelijke UV-straling van de zon en is daarom onmisbaar voor het leven op aarde.

Rivieren en landvormen

Rivieren spelen een belangrijke rol bij het vormen van het aardoppervlak: ze veroorzaken erosie, en ze transporteren en zetten sediment af.

Precisielandbouw

De animatie laat het gebruik van moderne technologie in de landbouw zien.

Waterkering

De beschermende dijk, of de zomerdijk in het geval van kleine overstromingen, zorgt voor de bescherming tegen schade door overstromingen.

Kopersulfaat (CuSO₄)

Een zwavelverbinding die vaak wordt gebruikt als gewasbeschermingsmiddel.

Vuilniswagens

De vuilniswagens zijn belangrijk in het dagelijks leven van steden.

Zonne-energiecentrale

Met behulp van energie van de zon wordt elektriciteit geproduceerd.

Added to your cart.