Watertoevoer-systeem

De watertoevoer-systeem biedt schoon en veilig drinkwater voor de consument.

Gerelateerde supplementen

Apollo 15-missie (maanwagen)

De animatie toont de maanwagen aan die door de Amerikanen gebruikt werd tijdens de Apollo...

Elektriciteitsvoorziening-netwerk

Het doel van het elektriciteitsvoorziening-netwerk is om elektriciteit te leveren voor de...

Waterkering

De beschermende dijk, of de zomerdijk in het geval van kleine overstromingen, zorgt voor...

Hekwerkwijken

Mensen uit een hogere sociale klasse hebben de neiging om zich af te scheiden van de lagere...

De nasleep van oude industrie in steden

Er zijn diverse plannen om oude industriegebieden op te ruimen en een nieuwe plaats te geven in...

Toerisme

Toerisme is een belangrijke sector binnen de economie die constant groeit over de hele wereld.

Het Suezkanaal

Het Suezkanaal is een kunstmatige waterweg die de Middellandse Zee met de Rode Zee verbindt.

The distribution of food on Earth

Much more food is produced on Earth than is required to feed the population. While most people...

Added to your cart.