Waterkering

Waterkering

De beschermende dijk, of de zomerdijk in het geval van kleine overstromingen, zorgt voor de bescherming tegen schade door overstromingen.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

dijk, dam, defensie, overstroming, overstromingsvlakte, uiterwaard, verhoogde dijk, rivierbedding, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Scènes

Gecontroleerde rivier gedeelte

Waterkeringen worden aan beide kanten van de rivier gebouwd. De belangrijkste constructies van dit type zijn de dammen ter bescherming van overstroming (dijken). Tijdens overstromingen worden de uiterwaarden gelegen tussen de dammen overspoeld. Indien nodig kunnen de dammen verhoogd worden met een tijdelijke constructie gemaakt van zandzakken of vlechtwerk gevuld met aarde. Buiten de dammen zijn beschermde uiterwaarden die normaal niet bedreigd worden door overstroming. Het water dat van de dammen loopt wordt verzameld in grachten die voorkomen dat het water het beschermde gebied in loopt. Zomerdijken worden gebouwd om hogere waterstanden onder controle te houden en het water van de rivier in de uiterwaarden te houden.

Dijk ter bescherming tegen overstromingen

 • overstromingenskanaal
 • dijk
 • dijk
 • overstromingsvlakte
 • zomerdijk
 • overloop strip
 • rivierbedding
 • beschermde uiterwaarden

Dwarsdoorsnede

 • overstromingenskanaal
 • dijk
 • dijk
 • overstromingsvlakte
 • zomerdijk
 • overloop strip
 • rivierbedding
 • beschermde uiterwaarden

Overstroming

 • opgeworpen dam
 • grondwater overstromingen
 • overstromingenskanaal
 • dijk
 • dijk
 • overstromingsvlakte
 • zomerdijk
 • overloop strip
 • rivierbedding
 • beschermde uiterwaarden

Gerelateerde items

Grondbeginselen van de fysieke geografie

Deze animatie toont de belangrijkste oppervlaktevormen, oppervlaktewater en hun relevante symbolen.

Waterkrachtcentrale (Hoover Dam, VS)

Deze enorme dam werd vernoemd naar Herbert C. Hoover, de 31e president van de Verenigde Staten.

De ontzilting van zeewater

Met behulp van ontzilting kan uit zeewater drinkwater worden gewonnen.

De watercyclus (basisniveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

De Zuiderzeewerken en de Deltawerken

Bijzondere waterbouwkundige werken waarmee Nederland zijn eeuwenlange gevecht tegen de zee voortzet.

Getijdencentrale

Getijdencentrales maken gebruik van de dagelijkse schommelingen van de waterstand voor de productie van elektriciteit.

Rivieren en landvormen

Rivieren spelen een belangrijke rol bij het vormen van het aardoppervlak: ze veroorzaken erosie, en ze transporteren en zetten sediment af.

Tsunami

Tsunamigolven zijn zeer hoge golven die een enorme vernietiging teweeg kan brengen.

Wateren onder de oppervlakte

Grondwater en aquifers zijn soorten water die zich onder de oppervlakte bevinden.

Watertoevoersysteem

De watertoevoersysteem biedt schoon en veilig drinkwater voor de consument.

Waterverontreiniging

De belangrijkste bronnen van waterverontreiniging zijn industrie, landbouw en steden.

Werking van een riviersluis

Riviersluizen maken rivieren met grote hoogteverschillen veilig en bevaarbaar.

Added to your cart.