Water (H₂O)

Water (H₂O)

Water is een zeer stabiele verbinding van waterstof en zuurstof, onmisbaar voor alle bekende levensvormen. In de natuur komt het voor in vloeibare, vaste en gasvormige toestand.

Chemie

Trefwoorden

water, dihydrogeenoxide, amfotere, waterstofbinding, dipool, polair, levensomstandigheden, V-vorm, moleculaire vorm, oplossing, zoetwater, drinkwater, mineraalwater, zout water, anorganische chemie, Molecuul, Chemie

Gerelateerde items

Scènes

Ball-and-stick-model

Water H₂O

Gegevens

Molmassa: 18,0151 g/mol

Smeltpunt: 0,00 °C

Kookpunt: 100,00 °C

Dichtheid (op 25 °C): 0,99701 g/cm³

Molecuulvorm: V-vormig

Bindingshoek: 104,5°

Eigenschappen

Water is bij kamertemperatuur een kleurloze, geurloze vloeistof. Watermoleculen zijn dipolen, waartussen zich waterstofbruggen vormen en dipolaire interacties plaatsvinden. Het is een goed oplosmiddel voor zowel polaire als ionogene stoffen. In vaste toestand vormt het een kristalstructuur; bevriezing heeft een aanzienlijke toename van het volume tot gevolg. Water is een amfotere verbinding: het reageert zowel met zuren als met basen. Levende organismen kunnen niet zonder.

Voorkomen en productie

70,8% van het aardoppervlak is bedekt met water. In de natuur komt het voor in vaste, vloeibare en gasvormige toestand. Chemisch zuiver water kan worden verkregen door zuivere waterstof te verbranden.

Toepassingen

Grote hoeveelheden water worden gebruikt in het huishouden, de landbouw en de industrie.

Ruimtelijk model

Gesproken tekst

Gerelateerde items

Smelten en bevriezen

Water bevriest door vorming van het maximaal aantal waterstofbruggen gevormd tussen de watermoleculen, waardoor een kristalstructuur ontstaat.

Faseovergangen

Een faseovergang is de verandering van de ene aggregatietoestand van een stof naar de andere

Hydroxide-ion (OH⁻)

Ioncomplex dat ontstaat door afgifte van een proton uit een watermolecuul.

Oxoniumion (H₃O⁺)

De pH van een oplossing wordt bepaald door de verhouding van hydroniumionen en hydroxide-ionen.

De continenten en de oceanen

Het vasteland op Aarde is verdeeld in continenten die worden gescheiden door oceanen.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

De zeebodem (kaart)

De grenzen van tektonische platen op de zeebodem zijn duidelijk waarneembaar.

Fotosynthese (basisniveau)

Planten zijn in staat om organische suiker van anorganisch materiaal (kooldioxide en water) te maken.

Het branden van een kaars

Kaarsen worden al sinds de oudheid gebruikt voor verlichting.

Hoe werkt een haardroger?

De animatie toont een geeft fysieke verklaring voor de structuur en werking van de haardroger.

Hoe werkt het? - Magnetron

Deze animatie laat zien hoe magnetrons werken.

Koolzuur (H₂CO₃)

Kleurloze, geurloze vloeistof die ontstaat door koolstofdioxide in water op te lossen.

Opdrachten over moleculen II (polariteit)

Om te oefenen met de polariteit van moleculen

Oppervlaktespanning

Oppervlaktespanning is de eigenschap van een vloeistof waarbij het de kleinst mogelijke oppervlakte aanneemt.

Stikstof (N₂) (intermediair niveau)

Kleurloos, geurloos, niet-reactief gas. Het vormt 78,1 volumeprocent van de lucht.

Verdampen en koken

Wat gebeurt er in een vloeistof als die kookt en verdampt? Waardoor wordt het het kookpunt bepaald?

Waterstofperoxide (H₂O₂)

Een verbinding van waterstof en zuurstof. Kleurloze, geurloze vloeistof; zwaarder dan water.

Waterstofsulfide, zwavelsulfide (H₂S)

Kleurloos, gifig gas dat naar rotte eieren ruikt, komt voor in bepaald mineraal- en bronwater.

Zeeën en baaien

De animatie geeft een samenvatting van de belangrijkste zeeën en zeegolven.

Zeeniveaus

Fysieke eigenschappen, alsmede de flora en fauna van de zee veranderen hoe dieper men komt.

Zeestromingen

De thermohaliene circulatie is het wereldwijde systeem van zeestromingen, dat een grote invloed heeft op het klimaat op aarde.

De oplossing van zoutzuur (HCl) in water

De oplossing van waterstofchloride in water wordt zoutzuur genoemd.

De reactie van waterstof met zuurstof

Knalgas is het mengsel van waterstof en zuurstof. Het ontploft als het wordt aangestoken.

Waterstof (H₂)

Kleurloos, geurloos gas dat lichter is dan lucht. Het meestvoorkomende chemische element in het heelal.

Zuurstof (O₂) (intermediair)

Het meest voorkomende element van de Aarde dat essentieel is voor het leven.

Added to your cart.