Vulkanisme

Vulkanisme

Deze animatie toont verschillende soorten vulkaanuitbarstingen.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

vulkaan, magma mechanisme, vulkaanuitbarsting, Vulkanen, vulkanische activiteit, magma, post-vulkanische activiteit, magmakamer, platentektoniek, aardbeving, lava, formatie berg, Vesuvius, Natuurkunde, Aardrijkskunde, tektonische plaat, aardkorst, ramp

Gerelateerde items

Scènes

Vulkanen en platentektoniek

 • Afrikaanse Plaat
 • Euraziatische Plaat
 • Arabische Plaat
 • Indische Plaat
 • Noord-Amerikaanse Plaat
 • Zuid-Amerikaanse Plaat
 • Pacifische Plaat
 • Caribische Plaat
 • Cocos Plaat
 • Nazca Plaat
 • Antarctische Plaat
 • Australische Plaat
 • Filipijnse Plaat

De grootste vulkaanuitbarstingen

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • Mount Saint Helens
 • Santa Maria
 • Cotopaxi
 • Mont Pelée
 • La Soufrière
 • Vesuvius
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolumbo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatau
 • Tambora
 • Tarawera

Explosieve uitbarsting

 • aswolk - Het wordt geloosd in de atmosfeer tijdens een explosieve uitbarsting.
 • krater - De brede mond van het kanaal van de vulkaan waar de lava uitstroomt aan het oppervlak.
 • pyroclastische stroom - Hete as en puin die langs de vulkanische kegel naar beneden stromen tijdens een explosieve uitbarsting.

Effusieve uitbarsting

 • krater - De brede mond van het kanaal van de vulkaan waar de lava uitstroomt aan het oppervlak.
 • lavastroom - Magma dat op het oppervlak stroomt.

Gemengde uitbarsting

 • buis - Magma, stoom en gassen worden hierdoor uitgestoten naar het oppervlak.
 • krater - De brede mond van het kanaal van de vulkaan waar de lava uitstroomt aan het oppervlak.
 • lavastroom - Magma dat op het oppervlak stroomt.

Postvulkanische activiteit

 • fumarole - Een opening die stoom en gassen met verschillende chemicaliën uitstoot.
 • geiser - Een bron die periodiek warm water loost.
 • zwavelbron - Een opening in de aardkorst die zwavelhoudende gassen uitstoot.
 • mofetta - Een opening in de aardkorst die kooldioxide uitstoot.
 • moddervulkaan - In kleigebieden komen gassen vrij in vloeibare modder in de vorm van bubbels.

Animatie

 • Mauna Kea
 • Mauna Loa
 • Novarupta
 • Mount Saint Helens
 • Santa Maria
 • Cotopaxi
 • Mont Pelée
 • La Soufrière
 • Vesuvius
 • Stromboli
 • Etna
 • Kolumbo
 • Piton de la Fournaise
 • Bandai San
 • Pinatubo
 • Krakatau
 • Tambora
 • Tarawera
 • Afrikaanse Plaat
 • Euraziatische Plaat
 • Arabische Plaat
 • Indische Plaat
 • Noord-Amerikaanse Plaat
 • Zuid-Amerikaanse Plaat
 • Pacifische Plaat
 • Caribische Plaat
 • Cocos Plaat
 • Nazca Plaat
 • Antarctische Plaat
 • Australische Plaat
 • Filipijnse Plaat

Gesproken tekst

Vulkanische activiteit is een proces waarbij magma aan het oppervlak van de aarde uit de korst wordt uitgestoten. Vulkanen ontstaan niet zomaar ergens: ze vormen lange ketens die de grenzen van tektonische platen aangeven.

Vulkanische activiteit speelt een belangrijke rol bij de vorming van bergen. Magma is roodgloeiend, gesmolten gesteente onder het aardoppervlak. Magma dat naar het oppervlak stroomt heet lava en een vulkaan wordt gevormd wanneer deze de grond bereikt. Vulkanen kunnen worden ingedeeld op basis van de soort uitbarsting, te weten explosief, effusief of gemengd.

Explosieve uitbarstingen zijn kenmerkend voor sintelkegelvulkanen. Dit type uitbarsting gaat gepaard met stoom en gassen die met enorme explosies via de krater ontsnappen naar het oppervlak. Dit resulteert in een hoge uitbarstingskolom en een pyroclastische stroom. Wind kan de aswolk over een groot gebied verspreiden. De pyroclastische stroom rolt met en hoge snelheid van de vulkanische kegel. Dit is de meest verwoestende soort vulkaanuitbarsting. Krakatoa, Mt. Pelée en Mt. St. Helens zijn de bekendste voorbeelden van vulkanen waar dit soort uitbarsting optreedt.

Effusieve uitbarstingen zijn kenmerkend voor schildvulkanen. Dit type uitbarsting gaat niet gepaard met explosies of een pyroclastische stroom: de enige stof die naar het oppervlakte stijgt is vloeibare lava. Zodra de lava stolt ontstaat een vulkaan. Voorbeelden van vulkanen waar effusieve uitbarstingen optreden zijn de Mauna Kea en de Mauna Loa, beide op de Hawaiiaanse eilanden.

Gemengde uitbarstingen zijn kenmerkend voor stratovulkanen. Dit type uitbarsting gaat gepaard met explosies en lavastromen. De vulkanische kegel bestaat uit afwisselende lagen van tefra, ofwel fragmenten, en gestolde lava. De bekendste voorbeelden van stratovulkanen zijn de Stromboli, de Etna en de Cotopaxi.

Na vulkaanuitbarstingen kan er ook postvulkanische activiteit worden waargenomen, die voornamelijk bestaat uit stoom en gassen die weer bestaan uit verschillende chemische stoffen. De openingen die deze chemische stoffen uitgestoten worden fumarolen genoemd.

Een fumarole in de aardkorst die zwavelhoudende gassen uitstoot noemt men een solfatara.

Een mofetta is een opening in de aardkorst die kooldioxide afvoert. Een mofetta kan 'droog' worden genoemd als het kooldioxide bevat, of 'nat' als het koolzuurhoudend water bevat.

Een geiser is een bron die periodiek warm water loost. Dit gebeurt doordat er water insijpelt dat zich vervolgens verzamelt in kleine holtes onder de grond, begint te koken door de warmte van de magma en ten slotte uitbarst.

Vulkanische activiteit in kleigebieden wordt begeleid door 'moddervulkanen', waar gassen door vloeibare modder vrijkomen als bubbels.

De meest verwoestende vulkaanuitbarstingen stoten grote hoeveelheden tefra uit.

Tijdens de uitbarsting van de Krakatoa in 1883 werd 18 kubieke kilometer tefra uitgespuwd, terwijl tijdens de uitbarsting van de vulkaan Tambora in 1815, een van de meest krachtige uitbarstingen in de geschiedenis, in totaal 80 kubieke kilometer van deze tefra werd uitgespuwd over een groot gebied.

Zulke krachtige uitbarstingen hebben een wereldwijde impact op de atmosfeer van de Aarde, het klimaat en de natuur.

Gerelateerde items

Hotspots

Hotspots zijn gebieden in de korst van de aarde waar magma regelmatig aan het oppervlakte komt en vulkanische activiteit veroorzaakt.

De vorming en de werking van stratovulkanen

Stratovulkanen bestaan ​​uit lagen vulkanische as, puin en lava.

Geiser

Een geiser is een bron die gekenmerkt wordt door een periodieke ontlading van water en stoom.

Aardbeving

Een aardbeving is één van meest vernietigende natuurverschijnselen.

Aardrijkskunde

De animatie toont de grootste bergen, vlakten, rivieren, meren en woestijnen van de wereld.

Breuken (basisniveau)

Verticale krachten kunnen lagen rots in verschillende breuken breken, die daarna verticaal bewegen langs de breukvlakken.

Continentale drift op een geologische tijdschaal

De continenten van de aarde zijn constant in beweging sinds de geschiedenis van de planeet.

De zeebodem (kaart)

De grenzen van tektonische platen op de zeebodem zijn duidelijk waarneembaar.

Hydrothermale diepzeebronnen

Een hydrothermale bron is een scheur in het aardoppervlak waaruit geothermisch verwarmd water spuit.

Plooiing (basisniveau)

Laterale drukkrachten zorgen ervoor dat rotsen zich plooien. Zo worden plooiingsgebergten gevormd.

Plooiing (gemiddeld niveau)

Laterale drukkrachten zorgen ervoor dat rotsen zich plooien. Zo worden plooiingsgebergten gevormd.

Tektonische platen

Tektonische platen kunnen ten opzichte van elkaar bewegen.

Topografische kaart Hongarije

De animatie toont de landschappen en de hydrografie van Hongarije en het Karpatenbekken aan.

Tornado's

Kortdurende maar extreem krachtige tornado's kunnen veel schade aanrichten.

Tsunami

Tsunamigolven zijn zeer hoge golven die een enorme vernietiging teweeg kan brengen.

Aarde

De aarde is een rotsachtige planeet met een vaste korst en een atmosfeer die zuurstof bevat.

Grondbeginselen van de fysieke geografie

Deze animatie toont de belangrijkste oppervlaktevormen, oppervlaktewater en hun relevante symbolen.

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese in organische stoffen, terwijl het tijdens de ademhaling wordt afgegeven.

Added to your cart.