Tijdzones

Tijdzones

De Aarde is verdeeld in 24 tijdzones. Binnen deze tijdzones wordt de standaardtijd gebruikt.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

tijdzone, Standard Time, Greenwich, lokale tijd, Datumkiezer, UTC, gecoördineerde wereldtijd, Aarde, tijdsverschil, Lengtegraad, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Scènes

De Aarde

 • Nulmeridiaan
 • Internationale datumgrens

De Aarde is verdeeld in 24 tijdzones. Tijdzones zijn gedeffineerd door de evenaar van de Aarde geometrisch te verdelen in 24 delen begrensd door meridianen, elk 15° lengtegraden van elkaar (omdat de Aarde 15° draait in 1 uur). Daarom hebben aangrenzende tijdzones een tijdsverschil van precies 1 uur, een uur minder in het westen en een uur meer in het oosten. Standaardtijd is de tijd die in de meeste tijdzones gebruikt wordt. De locale tijd op de meridiaan in het midden van elke tijdzone wordt gedefinieerd als de standaardtijd.
Volgens afspraak is het startpunt van de tijdzones de Greenwich tijdzone (het gedeelte tussen de breedtegraden 7.5 ° west and 7.5 ° oost).
De Internationale datumgrens is een denkbeeldige lijn die de Noordpool en Zuidpool verbindt. Zijn pad volgt ruwweg de 180° meridiaan. Bij het oversteken van oost naar west gaat de kalender een dag vooruit, bij het oversteken in de andere richting wordt de kalenderdatum van het westen van de lijn gekopieerd.

Standaardtijd

 • 0
 • +1
 • +2
 • +3
 • +4
 • +5
 • +6
 • +7
 • +8
 • +9
 • +10
 • +11
 • +12
 • -11
 • -10
 • -9
 • -8
 • -7
 • -6
 • -5
 • -4
 • -3
 • -2
 • -1
 • Nulmeridiaan
 • Internationale datumgrens
 • Greenwich Mean Time

Tijdzones

 • Nulmeridiaan
 • Internationale datumgrens

Dag - nacht

 • ochtend
 • 12 uur 's middags
 • middag
 • middernacht
 • Nulmeridiaan
 • Internationale datumgrens

Gerelateerde items

De baan van de Zon op de belangrijkste breedtegraden van de Aarde

De schijnbare dagelijkse baan van de Zon is het gevolg van de rotatie van de Aarde om haar eigen as.

De seizoenen (basisniveau)

Door de gekantelde as van de aarde verandert de hoek van de zonnestralen door het jaar heen.

De seizoenen (middelbaar niveau)

Door de gekantelde as van de aarde verandert de hoek van de zonnestralen door het jaar heen.

Het geografisch coördinatensysteem (basisniveau)

Het geografisch coördinatensysteem maakt het mogelijk om elke locatie op de aarde exact aan te geven.

Het geografisch coördinatensysteem (gemiddeld niveau)

Het geografisch coördinatensysteem maakt het mogelijk om elke locatie op de aarde exact aan te geven.

Klimaatzones

De aarde is verdeeld in geografische en klimatologische zones, die resulteren in de zonering van de vegetatie.

Staatsvormen en officiële talen

De animatie toont de soorten overheid en de officiële talen van de landen in de wereld.

Tijdmeting

De eerste agenda's en tijdmetingsapparatuur verschenen al in de oude Oosterse beschavingen.

Tijdspiraal

In het spel kunnen we de geleerde gebeurtenissen in de passende delen van de geschiedenis plaatsen.

Hoe laat is het?

Een spel om het gebruik van analoge en digitale klokken te oefenen.

Schaduwen

De verandering van lichtomstandigheden, afhankelijk van de seizoenen. Hoogtemeting met schaduw.

Added to your cart.