Soorten boerderijen en dorpen

Soorten boerderijen en dorpen

De bouw en dichtheid van boerderijen en dorpen is sterk afhankelijk van de natuurlijke omgeving.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

boerderij, dorp, nederzetting, scattered settlement, szórt tanya, sortanya, cluster village, szalagtelkes falu, lintdorp, kolonistendorp, landbouw, gewasproductie, Veeteelt, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Scènes

Soorten boerderijen en dorpen

  • losliggende boerderijen
  • boerderijen in rijen
  • boerderijen in groepen
  • dorp met kern
  • dorp met langwerpige kavels
  • lintdorp
  • rasterdorp

In Hongarije hebben de boerderijen zich aan het eind van de 18e eeuw ontwikkeld toen de productie van gewassen de veehouderij van het platteland verdrong.
Om de akkers ver weg van de dorpen te bewerken, zouden de boeren elke dag 10-20 km heen en weer moeten lopen. Dit was vermoeiend en inefficiënt. Daarom werden er losliggende boerderijen gebouwd in het randgebied, die in de drukste tijd van het jaar ook als onderkomen voor de boeren dienden.
In die tijd werden de boerderijen nog niet het hele jaar door bewoond. Boerderijen werden pas een vaste verblijfplaats voor gezinnen wanneer grazend vee verhuisde naar stallen.
De ligging van de boerderijen was afhankelijk van de geografische omstandigheden en het landbouwsysteem.

- Losliggende boerderijen waren afgezonderde, verspreide nederzettingen, die ontstonden als er geen belemmeringen waren

- De boerderijen stonden in een rij, ze lagen langs een weg die de communicatie met het dorp vergemakkelijkt.

-De boerderijen stonden in een groep rondom een gemeenschappelijke ruimte, wanneer de verdediging en de onderlinge afhankelijkheid vereisten dat de boerengezinnen dicht bij elkaar woonden en werkten.

Aan de indeling van de dorpen is te zien hoe het leven in de voorbije eeuwen was.

- Dorpskern: een dorp dat zich gedurende een lange periode ongehinderd heeft ontwikkeld. Dit type dorp wordt gekenmerkt door onregelmatige percelen en een netwerk van onregelmatige straten.

-Dorp met langwerpige kavels: gelegen op plaatsen waar de uitbreiding van nederzettingen werd verhinderd door bossen en moerassen. De huizen zijn dicht bij elkaar gebouwd aan de rand van een bos of moeras. Dit type dorp heeft zijn naam te danken aan de smalle, lange percelen die zich achter de huizen uitstrekken.

-Lintdorp: de huizen staan aan weerszijden van een weg of een rivier.

-Rasterdorp: de straten zijn planmatig en hebben een regelmatige indeling. De straten staan loodrecht op elkaar in een rastervormig netwerk.

Definities:

Verspreide nederzetting: Een nederzetting bestaande uit één losstaande woning of enkele woonhuizen. Gewoonlijk bewoond door één gezin en afhankelijk van andere nederzettingen voor diensten.

Boerderij: Boerderijen, gelegen aan de rand van steden of dorpen of verspreid over het platteland, zijn losliggende nederzettingen bestaande uit één woning of een kleine groep huizen en de boerderijgebouwen daar omheen. Ze zijn meestal ontstaan uit tijdelijke huizen of boerderijen.

Dorp: Een permanent bewoonde groepsgewijze nederzetting op het platteland, vaak met een boerenkarakter. Meestal kleiner dan een stad en zonder gemeentehuis of gemeenteraad. De belangrijkste (oorspronkelijke) activiteit van de bewoners is de landbouw.

Losliggende boerderijen

Boerderijen in rijen

Boerderijen in groepen

Dorp met kern

Dorp met langwerpige kavels

Lintdorp

Rasterdorp

Gerelateerde items

Boerderij (Hongarije, 19de eeuw)

Kleine boerderijen bevonden zich meestal in de buurt van de grens van landelijke steden, bewoond door boeren.

Geïsoleerde nederzetting (boswachter's huis)

Bosbouwers pasten hun leefstijl aan de bosrijke omgeving aan.

Het leven op de boerderij (Hongarije)

Landbouw bestaat uit speciale agrarische activiteiten.

Boerderij in Centraal-Europa (19e eeuw)

Centraal-Europese boerderijen in de 19e eeuw hadden een karakteristiek interieur en exterieur.

De afkomst van gewassen en landbouwdieren

Onze gewassen en landbouwdieren zijn afkomstig uit verschillende gebieden op aarde.

Dorp met één straat en 'strookpercelen'

Dorpen gevestigd in valleien bestonden meestal uit huizen gebouwd aan lange en smalle percelen.

Dorpen

Dorpen waren de eerste permanente menselijke nederzettingen

Middeleeuwse boerderij

Boerderijen in de Middeleeuwen waren eenvoudige gebouwen met één verdieping, gebouwd van aarde, modder en hout.

Topografische kaart Hongarije

De animatie toont de landschappen en de hydrografie van Hongarije en het Karpatenbekken aan.

Typische flat in Hongarije in de jaren 1980

De gemiddelde woningen zijn typerend voor het dagelijks leven en de cultuur van het decennium.

Biogasinstallatie

Biogas kan worden geproduceerd uit organisch materiaal (mest, plantaardige en organisch afval) met behulp van bacteriën. Biogas is een mengsel van methaan...

Blokhut

Blokhutten waren een typische vorm van woningen in Hongarije in de tijd van Árpád.

Hongaarse nederzettingen in het Árpád-tijdperk

Kuilhuizen waren typische woningen in het Árpád-tijdperk.

Landbouwtechnieken

De landbouwtechnieken zijn in de Middeleeuwen en in de moderne tijd met de menselijke beschaving geëvolueerd.

Marktsteden in Hongarije

Marktsteden waren aan het einde van de middeleeuwen de meest voorkomende soort stad geworden in het Koninkrijk Hongarije.

Oase

Oasen zijn gebieden in woestijnen die ontstaan waar er water aanwezig is.

Openbare school in Centraal-Europa (begin 20e eeuw)

Openbare scholen in dorpen speelden een belangrijke rol in het onderwijs.

Precisielandbouw

De animatie laat het gebruik van moderne technologie in de landbouw zien.

Administratieve kaart van Hongarije

Deze animatie toont de belangrijkste regio's, provincies en steden van Hongarije.

Afrikaans dorp (Soedan)

Afrikaanse dorpen zijn goed aangepast aan de natuurlijke omstandigheden en weerspiegelen de cultuur van de specifieke stam.

Added to your cart.