Slavische krijgers

Slavische krijgers

Slavische krijgers werden in de middeleeuwen in heel Europa alom gerespecteerd.

Geschiedenis

Trefwoorden

szláv, vechter, krijgers, Geschiedenis van levensstijlen, Middeleeuwen, bevolking, bewapend, wapen, speer, kleding, geschiedenis, oorlogvoering, Europa

Gerelateerde items

Vragen

 • Wat was géén onderdeel van de uitrusting van vroeg-middeleeuwse Slavische ruiters?
 • Wat was géén onderdeel van de uitrusting van vroeg-middeleeuwse Slavische infanteristen?
 • Wat was níet typisch voor middeleeuwse Slavische krijgers?
 • Klopt het dat de Slavische militaire tactiek zowel oosterse als westerse invloeden kende?
 • Welke tactiek was typisch voor middeleeuwse Slavische krijgers?
 • Van wie hebben de Slaven geleerd hoe ze belegeringswapens moeten maken?
 • Klopt het dat de middeleeuwse Slavische cavalerie niet effectief was in open gevechten?
 • Klopt het dat middeleeuwse Slavische krijgers onbekend waren in West-Europa?
 • In welk deel van Europa woonden de Slaven in de middeleeuwen?
 • Met welk volk waren de Slavische krijgers vergelijkbaar wat betreft levensstijl?
 • Van wie hebben de Slaven het effectieve gebruik van pijl en boog en van de cavalerie overgenomen?
 • Welk van de volgende dingen maakte géén deel uit van de rijuitrusting van een Slavische ruiter in de negende eeuw?

Scènes

Slavische krijgers

Slavische krijgers werden in de middeleeuwen in heel Europa alom gerespecteerd als gevreesd. Volgens hedendaagse bronnen waren deze lange en sterke mannen snel denkende en genadeloze krijgers.

Slavische krijgers leefden in hechte groepen; ze stonden bekend om hun Spartaanse levensstijl.

Hun uitrusting veranderde van tijd tot tijd als gevolg van voortdurende verbetering en innovaties. De belangrijkste overweging bij het ontwerpen van nieuwe wapens was het behoud van de mobiliteit van de krijgers.

Vanwege geografische kenmerken gebruikten Slavische krijgers zowel westerse als oosterse elementen in hun militaire tactiek en uitrusting. Van de steppe-nomaden leerden ze boogschieten (het gebruik van driebladige pijlpunten) en vechten te paard (cavalerie), terwijl ze hun belegeringswapens maakten volgens Byzantijns ontwerp.

Aanvankelijk waren hun tactieken gebaseerd op gerichte verrassingsaanvallen, waarvoor kleine, mobiele eenheden nodig waren. Dit soort oorlogsvoering bleef ook na de vorming van de Slavische staten dominant. Volgens historische bronnen waren de Slaven uitstekend in het coördineren van de acties van de boogschutters, de cavalerie en de infanterie.

Infanterist

 • speer
 • helm
 • maliënkolder
 • zwaard
 • dolk
 • schild

In de animatie zie je een infanterist uit de negende tot elfde eeuw.

In deze periode waren de belangrijkste onderdelen van de lichte uitrusting van een infanterist een speer en een recht zwaard. Tot de uitrusting behoorden ook pijl en boog, een strijdbijl, een dolk en een strijdknots. De infanteristen beschermden hun lichaam met een karakteristiek, rond schild. Hun beschermende kleding bestond uit een maliënkolder en een helm.

Cavalerist

 • maliënkolder
 • schild
 • zwaard
 • sporen
 • dolk

In de animatie zie je een ruiter uit de negende eeuw.

In deze periode was het belangrijkste onderdeel van de lichte uitrusting van een ruiter een recht zwaard. De ruiters beschermden hun lichaam met een karakteristiek, rond schild en een maliënkolder.

De cavalerie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Slavische oorlogsvoering. Dit onderdeel was even efficiënt bij open gevechten als bij bestormingen. De ruiters hebben waarschijnlijk een sleutelrol gespeeld in het succes van de Slavische expansie.

Gerelateerde items

Hussitische wagenburcht

De Hussieten leerden in de 15e eeuw hoe ze strijdwagens konden maken en gebruiken.

Avaren (8e eeuw)

De Avaren vestigden een stabiel rijk in het Karpatenbekken tussen de 6-8e eeuw.

De Slavische volkeren

De huidige Slaven wonen in veertien Europese landen. De meerderheid van hen is onder te verdelen in drie hoofdgroepen.

Kleding (Hongarije, 10e eeuw)

Kleding weerspiegelt de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk.

Middeleeuwse christelijke koning

Middeleeuwse koningen werden meestal afgebeeld zittend op hun tronen, een kroon en de Koninklijke regalia dragend.

Middeleeuwse West-Europese kledingstukken (10-12e eeuw)

De kledingen weerspiegelen de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk.

Middeleeuwse West-Europese kledingstukken (5-10e eeuw)

Kleding verraadt veel over de levensstijl en de cultuur van de bevolking in een specifiek tijdperk en gebied.

Oekraïense kozakken (17e eeuw)

Kozakken, onafhankelijke semi-militaire gemeenschappen, speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van Oekraïne.

Arabische strijder (6e eeuw)

De belangrijkste wapens van de middeleeuwse Arabische strijders waren de boog, en het zwaard.

Byzantijnse keizer (6e eeuw)

Het Byzantijnse Rijk was de directe voortzetting van het Romeinse Rijk.

Germaanse krijger (4e eeuw)

Gevreesde Germaanse strijders verspreidend van Noord-Europa naar het zuiden bedreigden ook het Romeinse Rijk.

Middeleeuwse donjon

Donjons waren karakteristieke gebouwen in de Middeleeuwen, die vaak ook onafhankelijk van kastelen gebouwd werden.

Added to your cart.