Slag bij Zama (202 v.Chr.)

Slag bij Zama (202 v.Chr.)

In Afrika, tijdens de tweede Punische oorlog versloeg de Romeinse Scipio het leger van Hannibal definitief.

Geschiedenis

Trefwoorden

Slag van Zama, Zama, Punische oorlog, gevecht, Punische leger, Romeins, Hannibal, Carthago, Scipio, Numidië, Numidische cavalerie, oorlog, oorlogvoering, infanterie, militair, 3e eeuw v. Chr., Római Birodalom, Afrika, oudheid, geschiedenis

Gerelateerde items

Scènes

Zama

 • Italiaanse cavalerie
 • principes
 • triarii
 • vetiles
 • Numidische cavalerie
 • Carthaagse cavalerie
 • oorlogs olifanten
 • Gallische, Liguriaanse infanterie
 • veteranen
 • Carthagers, Afrikaanse infanterie
 • N

Romeinse leger

 • Italiaanse cavalerie
 • principes
 • triarii
 • vetiles
 • Numidische cavalerie
 • N

Punische leger

 • Carthaagse cavalerie
 • oorlogs olifanten
 • Gallische, Liguriaanse infanterie
 • veteranen
 • Carthagers, Afrikaanse infanterie
 • N

Gebeurtenissen tijdens de strijd

 • N

Gesproken tekst

Fase 1

Na de overwinningen in Italië werd Hannibal, de Carthaagse generaal, geconfronteerd met het Romeinse leger op zijn eigen thuisgrond, omdat Scipio en zijn troepen Noord Afrika waren binnengevallen. De twee legers, opgesteld in het veld naast Zama, hadden bijna evenveel soldaten, namelijk ongeveer 40.000. Beide generaals positioneerden hun leger op de gebruikelijke manier. De strijd begon met de aanvallen van de Numidische en Italiaanse caveleries vanaf de flanken van het Romeinse leger, die erin slaagden vrijwel de gehele Punische cavalerie te vernietigen.

Fase 2

Hannibal beval zijn gevreesde oorlogsolifanten aan te laten vallen. De aanval mislukte, vanwege de vernuftige manoeuvre van Scipio door zijn drie rijen van Romeinse infanterie te reorganiseren in kolommen. Hierdoor stormden de olifanten tussen de kolommen door, zonder ernstige schade toe te brengen aan de vijand. De Romeinen vielen vervolgens de olifanten aan en jaagden ze op, waardoor sommige olifanten zich tegen hun eigen leger keerden en deze in verwarring bracht.

Fase 3

Aan het begin van de slag tussen de twee infanterieën zorgde Hannibal ervoor dat de derde rij van zijn leger, bestaande uit veteranen en dus zeer waardevolle soldaten, gespaard bleven voor later in de strijd. Hierdoor voorkwam hij dat zijn leger werd omsingeld door de vijand. Uiteindelijk wisten deze veteranen de Romeinse aanval af te weren. In deze wanhopige strijd wist het Punische leger uiteindelijk de overhand te verkrijgen.

Fase 4

De terugkomst van de Romeinse cavalerie zorgde voor een kantelpunt in de strijd, door de Punische infanterie van achter aan te vallen en in te sluiten. Zodoende veranderde het slagveld in een bloedbad. het Punische leger leedt grote verliezen en slechts een enkeling (waaronder Hannibal) wist te ontkomen uit de strijd. Dankzij deze overwinning won Scipio niet alleen de veldslag, maar bracht hij ook een einde aan de oorlog ten gunste van de Romeinse Republiek.

Gerelateerde items

Romeinse soldaat (1e eeuw v.Chr.)

De soldaten in het leger van het oude Romeinse rijk waren goed opgeleid en goed uitgerust.

De slag op de Catalaunische velden (451 na Chr.)

Het Romeinse leger, geleid door Flavius Aetius, stopte de invasie van de Hunnen onder leiding van koning Attila.

Quinquereme (3e eeuw v.Chr.)

Het oorlogsschip met meerdere rijen roeispanen was het typische oorlogsschip uit het Hellenistische tijdperk.

De slag bij Issos (333 v.Chr.)

De strijd eindigde met de overweldigende overwinning van het Macedonische leger tegen het Perzische leger onder leiding van Darius III.

Historische topografie (veldslagen - algemene geschiedenis)

Geef aan op de blinde kaart waar belangrijke veldslagen in de wereldgeschiedenis hebben plaatsgevonden.

Oude Indiase krijgsolifant

De Indiërs hebben de krijgsolifanten in veel slagen effectief gebruikt.

Slag bij Hastings (1066)

De strijd eindigde met de overwinning van Willem de Veroveraar's normandische leger op de Engelsen.

Slag bij Kadesh (1285 v.Chr.)

Een van de grootste slagen (tussen de Hittieten en Egyptenaren) in het oude Oosten eindigde onbeslist.

Slag bij Marathon (490 v.Chr.)

De marathonloop herinnert ons vandaag de dag nog aan de Slag bij Marathon, die werd uitgevochten tussen Atheense en Perzische strijdkrachten en glorieus...

Slag van Alesia (52 v.Chr.)

De gallische stad beschermd door Vercingetorix werd in 52 v.Chr. belegerd door de romeinse troepen van Julius Caesar.

De militaire uitvindingen van Archimedes (3e eeuw v.Chr.)

Archimedes was een van de meest briljante Griekse geleerden uit de oudheid, die ook zijn sporen naliet met militaire uitvindingen.

De slag bij Trafalgar (1805)

De Britse Koninklijke vloot, onder leiding van admiraal Lord Nelson, versloeg de gecombineerde Frans-Spaanse vloot in de zeeslag tijdens de Napoleontische...

De standvastige tinnen soldaat

Hans Christian Andersen's legendarische sprookjesfiguur komt tot leven in een diorama.

Slag bij Lepanto (1571)

Het Ottomaanse vloot leed een katastrofische nederlaag tegen de vloot van de Heilige Liga.

Zeeslag bij Jutland (1916)

De zeeslag uitgevochten door de Britse marine tegen de Duitse marine was de grootste zeeslag in de Eerste Wereldoorlog I.

Added to your cart.