Plooiing (gemiddeld niveau)

Plooiing (gemiddeld niveau)

Laterale drukkrachten zorgen ervoor dat rotsen zich plooien. Zo worden plooiingsgebergten gevormd.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

vouwen, vouw, kleppen, voudige berg, formatie berg, verticale vouw, hellende plooi, overhellende plooi, tektonische plaat, rotslaag, drukkracht, rots, berg, Natuurkunde, Aardrijkskunde

Gerelateerde items

Scènes

Plooiing

 • verticale plooi
 • hellende plooi
 • overhellende plooi

Wanneer (vrijwel) gesmolten gesteente wordt samengedrukt door laterale drukkrachten, worden de gesteentelagen naar boven gedrukt en vormen zij zo plooien.
Soms zijn de drukkrachten gelijk aan elkaar. Als dit voorkomt, wordt er een symmetrische plooi gevormd, welke ook wel een verticale plooi wordt genoemd. Als de drukkracht aan één kant sterker is, wordt er een hellende plooi gevormd. Wanneer de plooien zich in een keten vormen, worden er plooiingsgebergten gecreëerd.

Definities van begrippen:

Plooiing: een geologisch proces, waarbij laterale drukkrachten plooien in de aardkorst creëren, wat resulteert in geplooide structuren.

Plooi: de basiseenheid van het plooiproces.

Plooigebergten: bergen die gevormd zijn door het plooien van vroege gesteentelagen. Tijdens de bergoorsprong werd het materiaal in plooien geperst.

Verticale plooi

 • rotslagen
 • laterale drukkrachten

Hellende plooi

 • rotslagen
 • kleinere laterale drukkracht
 • grotere laterale drukkracht

Overhellende plooi

 • rotslagen
 • kleinere laterale drukkracht
 • grotere laterale drukkracht

Animatie

 • laterale drukkrachten
 • kleinere laterale drukkracht
 • grotere laterale drukkracht
 • kleinere laterale drukkracht
 • grotere laterale drukkracht
 • verticale plooi
 • hellende plooi
 • overhellende plooi

Gesproken tekst

Laterale drukkrachten die op plastisch gesteente werken, zorgen ervoor dat het gesteente opwaarts of neerwaarts beweegt en zo anticlines en synclines vormt.

Soms zijn de drukkrachten gelijk. Als dit voorkomt, wordt er een symmetrische plooi gevormd, dit wordt ook wel een verticale plooi genoemd.

Als de drukkracht aan één kant sterker is, wordt er een hellende plooi gevormd. De as van hellende plooien buigt onder een kleine hoek ten opzichte van de verticaal.

Wanneer één van de laterale krachten veel sterker is dan de andere, wordt de hoek ook groter, en wordt er een overhellende plooi gevormd.

Gerelateerde items

Aardbeving

Een aardbeving is één van meest vernietigende natuurverschijnselen.

Aardrijkskunde

De animatie toont de grootste bergen, vlakten, rivieren, meren en woestijnen van de wereld.

Breuken (basisniveau)

Verticale krachten kunnen lagen rots in verschillende breuken breken, die daarna verticaal bewegen langs de breukvlakken.

Breuken (intermediair)

Verticale krachten kunnen lagen rots in verschillende breuken breken, die daarna verticaal bewegen langs de breukvlakken.

Continentale drift op een geologische tijdschaal

De continenten van de aarde zijn constant in beweging sinds de geschiedenis van de planeet.

De structuur van de aarde (middelniveau)

De Aarde is opgebouwd uit verschillende lagen die een bolvormige schil vormen.

De zeebodem (kaart)

De grenzen van tektonische platen op de zeebodem zijn duidelijk waarneembaar.

Geiser

Een geiser is een bron die gekenmerkt wordt door een periodieke ontlading van water en stoom.

Glaciatie

De laatste IJstijd eindigde ongeveer 13.000 jaar geleden.

Gletsjer (middelbaar niveau)

Een gletsjer is een uit sneeuw gevormde ijsmassa die zich langzaam en voortdurend beweegt.

Plooiing (basisniveau)

Laterale drukkrachten zorgen ervoor dat rotsen zich plooien. Zo worden plooiingsgebergten gevormd.

Plooiing (geavanceerd niveau)

Laterale drukkrachten zorgen ervoor dat rotsen zich plooien. Zo worden plooiingsgebergten gevormd.

Tektonische platen

Tektonische platen kunnen ten opzichte van elkaar bewegen.

Topografische kaart Hongarije

De animatie toont de landschappen en de hydrografie van Hongarije en het Karpatenbekken aan.

Vulkanisme

Deze animatie toont verschillende soorten vulkaanuitbarstingen.

Added to your cart.