Ötzi de ijsman

Ötzi de ijsman

De mummie van de ijsman die waarschijnlijk in de kopersteentijd leefde, werd in een gletsjer in de Alpen gevonden.

Geschiedenis

Trefwoorden

Ötzi, alpinist, mummie, geconserveerde lichaam, De Alpen, gletsjer, Oostenrijk, Italië, Bolzano, Chalcolithische, jager, gereedschap, wapen, kleding, levensstijl, onderzoek, geschiedenis, wetenschappelijke bron

Gerelateerde items

Vragen

 • Van welk materiaal was Ötzi's bijl gemaakt?
 • Welk van deze onderdelen droeg Ötzi NIET?
 • Welk wapen gebruikte Ötzi NIET?
 • In welk jaar werd Ötzi gevonden?
 • Onder welk van deze namen is Ötzi ook wel bekend?
 • Is het waar dat Ötzi's lichaam het oudste intacte lichaam is?
 • In welk gebergte werd Ötzi gevonden?
 • Welk materiaal was NIET aanwezig in Ötzi's kleding en gereedschappen?
 • Is het waar dat Ötzi en zijn soortgenoten niet wisten hoe je vuur moest maken?
 • In het museum in welke stad is Ötzi tentoongesteld?
 • Wie is het oudst van de volgende mensen?
 • Wie vonden Ötzi's lichaam?
 • Op de grens van welke twee landen is Ötzi gevonden?
 • Hoeveel jaar geleden leefde Ötzi ongeveer?
 • Hoe oud was Ötzi ongeveer toen hij stierf?
 • In welke (archeologisch) tijdperk leefde Ötzi?
 • Waardoor is Ötzi's lichaam zo goed bewaard gebleven?

Scènes

Gerelateerde items

Van het stenen tijdperk tot de ijzertijd

Deze animatie toont de ontwikkeling van de bijl tijdens verschillende archeologische periodes.

De verspreiding van de homo sapiens op aarde

De 'wijze man' is ontstaan in Afrika en verspreidde zich over de meeste continenten.

Hunebedden

De in het huidige Nederland gelegen speciale dolmen of hunebedden werden ongeveer 5.000 jaar geleden gebouwd.

IJsbergen

Een ijsberg is een grote massa bevroren zoetwater die in de zee drijft.

Megalitische culturen in Europa

Bouwwerken van enorme steenblokken van duizenden jaren oud zijn monumenten van megalithische culturen.

Archeologische opgraving (kuilhuis)

Grote bouwplaatsen bezorgen archeologen die naar artefacten zoeken veel werk.

Neolithische nederzetting

Als gevolg van de neolithische revolutie ontstonden de eerste permanente nederzettingen.

Prehistorische grot

Door de allervroegste woningen van mensen komen we veel te weten over de levensstijl van onze voorouders.

Venusbeeldjes

Deze kleine prehistorische beeldjes symboliseren waarschijnlijk vruchtbaarheid en rijkdom.

Het pad van de menswording

Als mijlpalen op het pad van de menswording gelden de veranderingen van de schedel en de hersenen.

Homo erectus

De "rechtopgaande mens" heeft gereedschappen gemaakt en kon vuur maken.

Stonehenge (Groot-Brittannië, bronstijd)

Het wereldberoemde monument in Engeland is nog steeds een mysterie voor archeologen.

Wolharige mammoet

Een uitgestorven slurfdier, nauw verwant aan de hedendaagse olifant, waarop mensen in de ijstijd jaagden.

Added to your cart.