Optische isomeer

Optische isomeer

De spiegelbeeld isomeren van asymmetrische vormen en vaste stoffen zijn niet-superponeerbaar.

Chemie

Trefwoorden

optische isomerie, stereoisomerie, enantiomeer, racemisch mengsel, chiraliteit, chiraal, chiraal centrum, spiegelbeeld, alanine, glucose, thalidomide, limoneen, isobuthane, L-alanine, D-alanine, D-glucose, L-glucose, D-limoneen, L-limoneen, optisch, ligand, configuratie, met de klok mee, linksdraaiend, isomeer, polarimeter, methaan, organische chemie, Chemie

Gerelateerde items

Scènes

Gerelateerde items

Broomchloorfluormethaan (CHClBrF)

Het molecuul heeft twee enantiomeren: stereoisomeren die spiegelbeelden van elkaar zijn en niet over elkaar gelegd kunnen worden.

Alfa-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glucose is een van de stereo-isomeren van glucose, van D-glucose om precies te zijn.

Ames-kamer

De speciale kamer illustreert het effect van de waargenomen afstand op de schijnbare grootte.

Bèta-D-glucose (C₆H₁₂O₆)

Een van de stereo-isomeren van D-glucose

Cis-2-buteen (C₄H₈)

Kleurloos gas met hogere dichtheid dan lucht, met trans-2-buteen als geometrische isomeer

Driedimensionaal cartesisch coördinatensysteem

Animatie van ruimtelijk coördinatensysteem met illustraties en oefeningen voor de ontwikkeling van het ruimtelijk inzicht.

Geometrische transformaties - reflectie

Deze animatie toont geometrische reflectie, een soort van geometrische transformatie zowel in een vlak als de ruimte.

Trans-2-buteen (C₄H₈)

De eenvoudigste vertegenwoordiger van de geconjugeerde dienen.

Alanine (C₃H₇NO₂)

Een apolair aminozuur. Het L- en D-molecuul zijn spiegelbeelden van elkaar.

Aminozuren

Aminozuren zijn de monomeren van eiwitten.

Optische apparaten

Van microscopen tot telescopen, er worden tegenwoordig allerlei optische apparaten gebruikt.

Added to your cart.