Ontbossing

Ontbossing

Ontbossing heeft een negatief effect op het milieu.

Aardrijkskunde

Trefwoorden

bos vernietigen, regenwoud, menselijke activiteit, milieuvervuiling, verbranding, erosie, klimaatverandering, Broeikaseffect, milieuschade, milieuproblemen, milieubescherming, industrie, landbouw, Veeteelt, biodiversiteit, besmetting, Amazonas, Afrika, Indonesië, Aarde, Earth wereldbol, milieu, oliepalm, koffie, cacaoboon, tropen, uitdoving, uitgestorven, maatschappij, sociale geografie, Aardrijkskunde, Biologie

Gerelateerde items

Vragen

 • Hoeveel lager zou de gemiddelde temperatuur op aarde zijn zonder het broeikaseffect?
 • Waar of niet waar?\nAls gevolg van het broeikaseffect neemt de gemiddelde temperatuur op aarde toe.
 • Waar of niet waar?\nZuurstof is een broeikasgas.
 • Wat ontstaat er tijdens fotosynthese?
 • Wat is er níet nodig voor fotosynthese?
 • Wat is géén broeikasgas?
 • Wat is evapotranspiratie?
 • Wat is bodemerosie?
 • Waar of niet waar?\nHet niveau van het grondwater stijgt door ontbossing.
 • Waar of niet waar?\nHet zoutgehalte in de bodem neemt af door ontbossing.
 • Waar of niet waar?\nDe hoeveelheid neerslag verandert door ontbossing.
 • Wat is de invloed van ontbossing op de hoeveelheid neerslag in het ontboste gebied?
 • Waar of niet waar?\nOntbossing draagt ​​bij aan de toename van de hoeveelheid voedingsstoffen in de bodem.
 • Wat is de invloed van ontbossing op het klimaat op aarde?
 • Welke diersoort staat op het punt uit te sterven door ontbossing?
 • Wat is het verband tussen hamburgers en ontbossing?
 • Welk van de volgende producten bevat géén olie uit oliepalmen die in ontbost gebied zijn geplant?
 • Hoe groot is het regenwoud dat in de afgelopen 25 jaar gekapt is?
 • Waarvoor wordt het hout uit gekapte bossen gebruikt?
 • Waarvoor wordt het ontboste gebied níet gebruikt?

Scènes

Gerelateerde items

Boslagen

De opbouw van bossen in verschillende boslagen hangt van het type bos af.

Fotosynthese

Planten zijn in staat om organische suiker van anorganisch materiaal (kooldioxide en water) te maken.

Het broeikaseffect

Het broeikaseffect wordt versterkt door menselijke activiteit en leidt tot opwarming van de aarde.

Bodemsoorten (bodemprofiel)

In deze animatie zie je verschillende bodemsoorten.

De grove den

Een van de meest voorkomende bomen uit de dennenfamilie, inheems in Eurazië.

De mammoetboom

Mammoetbomen zijn de zwaarste levende wezens ter wereld.

De watercyclus (gemiddeld niveau)

Water op aarde is in een voortdurende staat van verandering. De watercyclus omvat processen zoals verdamping, neerslag, smelten en bevriezen.

Dodo

De dodo is een uitgestorven loopvogel, die het symbool werd van uitgestorven diersoorten.

Koolstofkringloop

Tijdens de fotosynthese bindt koolstof zich tijdens de fotosynthese aan organische stoffen, terwijl ze tijdens de ademhaling wordt afgegeven.

Milieuvervuiling

De negatieve effecten van de menselijke samenleving op de natuurlijke omgeving worden milieuvervuiling genoemd.

Papierproductie

Papier werd al meer dan 2000 jaar geleden uitgevonden.

Luchtvervuiling

Deze animatie laat de belangrijkste oorzaken zien van luchtverontreiniging: agrarische, industriële en stedelijke luchtvervuiling.

Added to your cart.