Omtrek, oppervlak, vloeroppervlak en inhoud

Deze animatie toont de formules om de omtrek en oppervlakte van vormen en de oppervlakte en de inhoud van vaste stoffen te berekenen.

Gerelateerde supplementen

Formule van Euler voor veelvlakken

De formule die door Leonhard Euler werd ontwikkeld, beschrijft één van de fundamentele...

Het oppervlak van een bol (afbeelding)

Het boloppervlak bestaat uit alle alle punten die dezelfde afstand tot het middelpunt van...

Plotten van evenwijdige lijnen - Oplossing II

Laten we een ruit tekenen waar één van de zijden op lijn e ligt en punt P één van de is aan de...

Vormen bouwen (in kleur)

Bouw ruimtelijke vormen uit blokjes met behulp van diverse weergaven.

Het volume van een bol (principe van Cavalieri)

Met behulp van de juiste cilinder en kegel kan het volume van een bol worden berekend.

Kegelsneden

Kegelsneden zijn vlakkrommen die worden gevormd wanneer een rechte cirkelvormige kegel...

Een hoek plotten van 60°

Om een hoek van 60° te plotten, verwijzen we terug naar het plotten van een gelijkzijdige driehoek.

Hoe staat het volume van een cylinder in verhouding met dat van een kegel?

In dit experiment bewijzen we dat het volume van een cylinder driemaal groter is dan dat van een...

Added to your cart.